Soovitused teenusehäire puhul

Teenusehäire esinedes teavitab Utilitas sellest viivitamatult hoone haldajat, kellel tuleks edastada info eelseisvast soojusvarustuse katkestusest hoone(te) soojustarbijatele, elanikele või rentnikele, et neil oleks võimalik oma tegevusi planeerides sellega arvestada.

Lisaks küttele võib katkeda ka sooja tarbevee varustus, kui see on antud hoone(te)s seotud kaugkütteteenusega. Kuna katkestuse ajal tuleb sooja vee kraanist külma vett, mida loeb soojavee arvesti, soovitame soojavee kraani mitte avada.

Kui soojusteenuse katkestus on seotud kaugküttevõrgu hooldustöödega, mille käigus teostatakse suurendatud rõhuga katset ehk surveproovi, mis võimaldavad avastada seadmetes rikkis kohti, võib esineda hoone soojusvarustussüsteemile ohtlikke rõhkusid, millest teavitame kliente täiendavalt.

Teenusehäiretest ja -riketest palume teavitada klienditeenindust klienditugi@utilitas.ee või telefonil +372 610 7107.

Vaata planeeritud hooldus- ja remonditöid