Jahutuse tootmine

Utilitas toodab kaugjahutusjaamades veejahutite, soojuspumpade ning vabajahutusega jahutusenergiat lokaalsetest süsteemidest märkimisväärselt tõhusamalt tänu erinevatele jahutusenergia tootmisvõimalustele, mida lokaalse jahutuslahenduse puhul ei ole võimalik saavutada ruumipuuduse, investeeringu suuruse või elektrilise võimsuse puudujäägi tõttu.

Lähitulevikus toodab Utilitas enamiku jahutusenergiast mereveejaamast, mis kasutab vabajahutusena Soome lahte ning tõstab veelgi jahutussüsteemi efektiivsust ja vähendab primaarenergia kasutamist