Utilitase grupi emaettevõte on Utilitas OÜ ja gruppi kuuluvad AS Utilitas Eesti, AS Utilitas Tallinn, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, OÜ Utilitas Wind, AS Utilitas Tallinna Soojus ettevõtted. Meile on oluline läbipaistvus ja aus tegutsemine, mistõttu oleme loonud turvalise keskkonna, kus saab vajadusel teatada Utilitas grupiga seotud mis tahes rikkumisest ja väärkäitumisest. Rikkumiste, sh võimalike rikkumiste, all peame silmas ennekõike sellist väärkäitumist, kus meie ettevõte või mõni töötaja, meiega seotud koostööpartnerid või teised meiega seotud osapooled rikuvad kehtivaid seadusi või kui nende tegevus  on vastuolus seaduse eesmärgiga või meie sisemiste reeglitega.

Meiega seotud rikkumisest saate meid teavitada kas e-kirja või veebivormi kaudu:

E-posti aadress:Veebiteavituse linkVeebiteavituse QR-kood:
vihje.utilitas@triniti.eeRikkumisest teavitamise veebivorm

Rikkumisteate võite esitada koos isikuandmetega või anonüümselt. Teabe anonüümselt esitamisel ei ole võimalik teavitajaga ühendust võtta ja anda tagasisidet ning vajadusel täiendavat teavet küsida, samuti teavitada järelmeetmete rakendamisest. Kinnitame, et rikkumisest teavitajate suhtes kohaldatakse ülimat konfidentsiaalsust ja tagatakse võimalikult tõhus kaitse mis tahes survemeetmete eest!

Tutvu rikkumisest teavitamise korraga
Rikkumisest teavitamise põhimõtted on kirjas rikkumisest teavitamise korras – tutvu korraga siin. Rikkumistest teavitamise kord näeb ette Utilitas gruppi puudutavate rikkumisteadete esitamise ja menetlemise korra ning teavitajate kaitse survemeetmete eest.

Rikkumisteavituste menetlemine
Et tagada rikkumisteadete sõltumatu menetlemine, edastatakse rikkumisteated otse Advokaadibüroo TRINITI infosüsteemi, kes vastutab:

• rikkumisteadete vastuvõtmise eest
• teavitajaga ühenduse hoidmise ja tagasiside andmise ning vajaduse korral täiendava teabe küsimise eest
• järelmeetmete rakendamisest teavitamise eest.

Olukorras, kus Advokaadibürool TRINITI ei ole võimalik rikkumisteadet seaduses sätestatud nõuete kohaselt menetleda, edastatakse rikkumisteade koos asjakohaste lisadega isikule, kes on määratud meie poolt rikkumisteateid menetlema ja kes tagab seadusest tulenevate nõuete täitmise, sh tagab rikkumisest teavitaja konfidentsiaalsuse.

Küsi lisainformatsiooni
Rikkumisest teavitamise menetluse ja rikkumisest teavitaja õiguste kohta saab täiendavat informatsiooni ja selgitusi e-posti aadressilt vihje.utilitas@triniti.ee. Selgituste küsimisel tagatakse küsija konfidentsiaalsus.