Utilitas

Kättesaadav

Utilitase kaugküte ja kaugjahutus on väga kõrge varustuskindlusega teenused ning klientide rahulolu nendega küündib 94 protsendini. Kokku kütab Utilitas üle Eesti 20.5 miljonit ruutmeetrit hooneid.

Efektiivne

Utilitase kõik tootmisüksused on kõrgtehnoloogilised ja efektiivsed ehk nende tootmise kasutegur on ligi 100 protsenti. Lisaks rekonstrueeritakse aastaks 2035 kõik kaugküttevõrgud.

Keskkonnasõbralik

Aastaks 2030 läheb Utilitas täielikult üle taastuvatele energiaallikatele, kuid juba täna toodetakse suurem osa energiast taastuvatest allikatest, nagu biomass, tuul ja päike.

Tulevikku vaatav

Utilitas otsib pidevalt innovaatilisi lahendusi energia tootmise ja jaotamise efektiivsuse suurendamiseks. Tegeletakse nii rohevesiniku, soojuspumpade kui ka salvestuslahendustega.

Meie lugu

Soojus. Jahutus. Elekter.
Tõhus, taastuv ja taskukohane.

Soojus, jahutus ja elekter on tänapäeva elutegevuseks hädavajalikud energialiigid. Energiakontsern Utilitas töötab selle nimel, et igaüks saaks nautida sobivat temperatuuri ja katkematut elektrivarustust, kuid samal ajal säiliks ka puhas loodus. Utilitas on Eesti suurim puhta energia tootja.

Ettevõtte ajalugu ulatub tagasi aastasse 1998, kui loodi AS Eraküte, mis keskendus linnade soojusvarustuse parandamisele ja uuendamisele

Esimesena omandati kaugküttesüsteem Raplas, seejärel Valgas ja Haapsalus. Tänaseks pakub Utilitas kaugkütteteenust üheksas Eesti linnas, sealhulgas Tallinnas, kus on arendamisel ka kaugjahutusteenus. Utilitas toodab energiat kõigis linnades peamiselt taastuvatest kütustest.

Juba enam kui kümnendi on Utilitas töötanud selle nimel, et linnades tarbitav energia oleks toodetud võimalikult efektiivselt ja loodussäästlikult. Võrreldes 2008. aastaga oleme oma süsiniku jalajälge vähendanud 64% võrra.

Utilitase süsinikuneutraalsuse strateegia „Vähesest nulli“ näeb ette kaugkütte- ja kaugjahutusvõrkude süsinikuneutraalsuse saavutamise ning energia tootmise 100% taastuvatest allikatest hiljemalt 2030. aastaks.

Lisaks koostootmisjaamades elektri tootmisele, on Utilitas laiendanud tegevust ka kütusevabade elektritootmiste suunas. Oleme rajanud nii päikese- kui ka tuuleparke ja arendame uusi projekte Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti veab Utilitas Eesti esimest rohevesiniku pilootprojekti, mille käigus rajatakse rohevesiniku tootmisüksus ja tankla.

Puhta energia tootmine mitte ainult ei säästa keskkonda, vaid muudab energia ka taskukohasemaks ja parandab energiajulgeolekut, sest kasutatakse ainult kohalikke taastuvaid allikaid.

Utilitas numbrites 2023

Utilitas on kaugenergialahenduste pakkuja, suurim taastuvenergia tootja Eestis ja suurim tuuleenergia tootja Lätis