Kodumaine puiduhake

Metsad katavad üle poole Eesti territooriumist ning on kohalik taastuv ressurss, mis on riigi majanduses alati olulist rolli mänginud. Metsandussektori jääkide ja jäätmete kasutamine energiatootmiseks suurendab väärtusliku ressursi kasutamise efektiivsust.

Biomassi roll Euroopa kliimaneutraalsuse plaanis

Säästlikult majandatud metsad

Säästlikult majandatud metsadest saadud puidu kasutamine näiteks ehitusmaterjalide tootmisel vähendab nende tootmist fossiilsetest allikatest ning seob süsiniku konkreetsesse puitehitusmaterjali pikemaks ajaks, kui see oleks looduses võimalik.

Puidujäätmete kasutamine

Väheväärtuslike puidujäätmete kasutamine energiasektoris vähendab vajadust toota elektrit fossiilsetest allikatest. Eestis asendab biomass elektritootmises peamiselt põlevkivi ning soojuse tootmises maagaasi, põlevkivi ja masuuti.