Uudised
13.03.2024

Utilitas ja Harju KEK sõlmisid kokkuleppe Keila kaugkütte võrgupiirkondade ühendamiseks

Keilas kaugkütet pakkuvad ettevõtted AS Utilitas Eesti ja AS Harju KEK tütarettevõte AS ENTEK sõlmisid kokkuleppe Keila Tööstuspargi võrgupiirkonna ühendamiseks Utilitase Keila võrgupiirkonnaga. Tehingu jõustumisel hakkab Keila Tööstuspargi kliente soojusega varustama Utilitas ning tööstuspargi võrgupiirkonnas hakkab kehtima Utilitase Keila võrgupiirkonna hind. Tehingu peab kooskõlastama konkurentsiamet.

Võrgupiirkondade ühendamine on kooskõlas Keila linna soojusmajanduse arengukavaga aastateks 2016-2026, mille järgi suureneb võrkude ühendamisel Keila Tööstuspargi võrgupiirkonna varustuskindlus, väheneb CO2 heide ning soojusenergia hind. 52 ha suuruse maa-alal laiuv Keila Tööstuspargi võrgupiirkonnas tarbib kaugküttevõrgu kaudu soojust 35 tööstus- ja büroohoonet ja sadakond klienti.

Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on jätkusuutlikum, efektiivsem ja stabiilsema hinnaga kaugküttelahendus. Keila Tööstuspargis toodetakse soojust maagaasi katlamajas, mis on pärast võrkude ühendamist võimalik kasutusele võtta vaid vajaduspõhiselt tipukoormus- ja reservvõimsusena. Võrgu baaskoormuse suudab katta Utilitase Keila biomassi katlamaja. Võrkude ühendamisel tekib Keila Tööstusküla hoonetel võimalus kasutada kaugkütet aastaringselt tarbevee soojendamiseks.

„Taastuvatel allikatel põhinev kaugküte on kõige efektiivsem ja keskkonnasõbralikum linnade kütmise viis. Meie Keila linna võrgupiirkonnas ulatub taastuvenergia kasutamise osakaal 95 protsendini ning hea meel on võimaldada rohelise energia tarbimist ka Keila Tööstuspargis tegutsevatele ettevõtetele, kelle tegevuse jaoks on kindlasti oluline nii energiasisendi hind kui ka keskkonna jalajälg. Võrgupiirkondade ühendamisega saame mõlemat olulisel määral vähendada,“ selgitas AS Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt.

Harju KEK AS juhatuse liige Janek Lehtmets lisas: „Oleme väga rahul, et tööstuspargi klientidel on võimalus juba sel sügisel kasutada biomassil põhinevat soojusenergiat. Antud samm on üks paljudest tegevustest Harju KEKi jätkusuutlikku ja loodussäästva ettevõtluskeskkonna loomisele.“

Konkurentsiameti heakskiidu järel soovitakse võrgud füüsiliselt ühendada juba 31. augustiks 2024 ehk enne uue küttehooaja algust. Võrgupiirkondade liitmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 140 000 euroga. Tänased Keila Tööstuspargi kliendid midagi tegema ei pea. Tehingu jõustumisel hakkab Keila Tööstuspargi hooneid soojusega varustama Utilitas, kes võtab klientidega lepingute uuendamiseks ise ühendust. Teenuse pakkumine jätkub katkematult ka soojusettevõtja vahetumisel. 

Harju KEK on äri- ja tööstuskinnisvara arendaja, kelle omanduses on ligi 100 hektarit äri- ja tootmismaad ning kokku üle 60 000 m2 väljaüüritud pinda. Ettevõtte suurimad äri- ja tööstuspargid on Keila Tööstuspark Keila linnas, A11 Äripark Tallinna ringtee ääres ja Valdmäe Tööstuspark Tänassilmas. ENTEK on AS Harju KEK tütarettevõte, mis on spetsialiseerunud elektrienergia varustusele ja soojusenergia tootmisele ning müügile.