Uudised
31.10.2021

Maagaasi hinnatõus tõstab detsembrist Tallinnas, Maardus ja Raplas soojuse hinda

Konkurentsiamet kinnitas uueks soojuse piirhinnaks Utilitase Tallinna võrgupiirkonnas, kuhu kuuluvad Tallinn ja Maardu, 83,00 eurot ning Rapla võrgupiirkonnas 72,34 eurot MWh kohta, hinnale lisandub käibemaks. Soojuse piirhindade tõusu põhjustas maagaasi erakordselt suur hinnatõus.

Uued soojuse piirhinnad hakkavad kehtima alates 1. detsembrist ja uute hindadega arved jõuavad klientideni jaanuaris. Selle ajani kasutatakse kehtivat piirhinda. „Kui aasta alguses esitasime Konkurentsiametile hinnataotluse, mis oleks kaasa toonud Tallinnas soojuse piirhinna languse, siis aasta vältel on gaasi hinnatõusust tulenevalt olukord drastiliselt muutunud ning oktoobri lõpus kinnitatud piirhind kujunes kahjuks senisest hoopis oluliselt kõrgemaks,“ kommenteeris olukorda Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt.

Soojemate sügisilmade puhul sai Utilitas kogu vajamineva soojuse taastuvatest allikatest ja olmeprügist, aga tarbimise suurenemisel külmade ilmadega tuleb kasutusele võtta ka maagaas, mille hind on aasta algusest tõusnud 6 korda, eriti suured hinnakõikumised on olnud viimastel kuudel. 

Viimase 12 aasta jooksul on Utilitas investeerinud üle 400 miljoni euro, et soojuse tootmisel minna üle taastuvkütustele ja vähendada sõltuvust äärmiselt kõikuva hinnaga imporditavatest kütustest. Kõikides Utilitase võrkudes tarbitavast soojusest toodetakse vähemalt 2/3 puiduhakkest ja olmeprügist. Tipukoormuste katmiseks kasutatakse fossiilkütust, mille hinnamuutus mõjutabki täna soojuse piirhinda. Puiduhake ja olmeprügi leevendab gaasi hinnatõusu mõju soojuse hinnale, ainult maagaasi kasutatavates piirkondades võib mujal Eestis soojuse hind ulatuda 150 euroni MWh kohta. Utilitase Haapsalu, Kärdla, Keila, Jõgeva, Valga kaugküttepiirkondades jätkatakse hetkel kehtivate piirhindadega.  

Selleks et tulevikus vältida turul energiahindade šokki, on oluline jätkata investeerimist uutesse tootmisallikatesse. Imporditavate kütuste osakaalu vähendamiseks tuleb teha mahukaid investeeringuid. Utilitasel on plaanis luua uusi fossiilivabasid tootmisvõimsusi, et vähendada maagaasi osakaalu alla 5 protsendini aastasest kogutoodangust ja saavutada oma võrkude süsinikuneutraalsus hiljemalt aastaks 2030. „Tootjaid ja tarbijaid tabas käesolev energiakriis ühtemoodi ja loodame, et maagaasi hind langeb, kuid tänavu energiaturgudel toimuv näitab veelkord, et üleminek tuleks teha võimalikult kiiresti,“ kommenteeris Robert Kitt Utilitase kavatsust maagaasist loobuda. Suuremahuliste investeerimisplaanide elluviimiseks on vajalik läbimõeldud ja konstruktiivne koostöö era- ja avaliku sektori vahel. 

Tunnustame Vabariigi Valitsust, kes on leidnud võimalusi kompenseerida tarbijatele maagaasi hinnatõusust tulenevaid lisakulusid. Vajadusel on ka Utilitas valmis koostöös korteriühistutega leidma ajutisi lahendusi talvekuude arvete ajatamiseks suveperioodile, mil soojuse tarbimine on oluliselt madalam.  

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte Eestis. Ettevõte varustab soojusega 175 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas ning pakub Tallinnas kaugjahutusteenust. Grupi ettevõtted käitavad 26 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja üheksat päikeseelektrijaama.