Uudised
15.09.2023

Pärnumaal Saarde vallas avati Utilitase esimene tuulepark Eestis

Täna avatud üheksast tuulikust koosneva Saarde tuulepargi eeldatav aastatoodang 135 GWh teeb sellest Eesti tootlikuima tuulepargi.

Parki paigaldatud Vestase V150 tüüpi tuulikud on 4,3 MW võimsusega ja tuulepargi koguvõimsuseks on 39 MW. Tegu on moodsaima tuulepargiga Eestis. Võrreldes näiteks 10 aastat tagasi rajatud tuulikutega suudavad uued 230-meetrise tipukõrgusega tuulegeneraatorid toota ühe tuuliku kohta pea kaks korda rohkem energiat.

„Saarde tuulepark on meie esimene tuulepark Eestis, mille koguvõimsusega oleme suutelised katma 40 000 majapidamise aastase elektritarbimise. Meie sihid ei piirdu ainult ühe tuulepargiga ning panustame kogu Eesti taastuvelektriga katmise riikliku eesmärgi täitmisesse nii maismaa- kui ka meretuuleparkide arendamisega. Mida kiiremini rajatakse Eestisse uusi taastuvenergia tootmisvõimsuseid, seda paremad väljavaated on ka majanduse ja tarbijate jaoks mõistliku ja stabiilsema elektrihinna tagamiseks,“ ütles Utilitas kontserni juht Priit Koit.

„Eesti ambitsioon keskkonnasõbralikuma elektri tootmisel tähendab eelkõige selle tootmise mitmekesistamist. Oluline roll siin on tuuleparkidel. Ma loodan, et arenguhimu ei saa otsa ja seni paberil olevatest plaanidest saavad tõelised otsused ning töö. Investeerides keskkonnasõbralikku ja tarka tehnoloogiasse suurendame Eesti atraktiivsust ka ülejäänud maailma investorite silmis,“ sõnas Vabariigi President Alar Karis.

Tuulikud paiknevad Saarde valla kaguosas, Kilingi-Nõmmest on lähim tuulik üle 10 km ja Tihemetsa alevikust üle 5 km kaugusel. Tuulepargi ehittustöid tegid Nordecon Betoon, Verston ja Connecto ning koostöös Eleringiga rajati tuulepargile uus alajaam. Utilitas investeeris Saarde tuulepargi rajamisse üle 60 miljoni euro. Kontsern omab kaht tuuleparki Lätis koguvõimsusega 79 MW ning jätkab taastuvenergia tootmisvõimsuste arendamist nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Fotogalerii avamisüritusest.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning regiooni üks juhtivatest tuuleenergia tootjatest. 2022. aastal tootis Utilitas 2,3 TWh energiat, millest 69% taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergia ning rohevesiniku tootmisesse.