Uudised
30.07.2023

Roheline energia moodustas teises kvartalis Utilitase toodangust 87%

Fotol: Tänapäevased kaugküttetorud

Energiakontserni Utilitas ettevõtted tootsid tänavu teises kvartalis 306 GWh rohelist energiat, mis moodustas 87% grupi kogu energiatoodangust.

Kokku tootis Utilitas teises kvartalis ligi 355 GWh energiat, millest soojust 264 GWh ja elektrit 90 GWh. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahekordistus kaugjahutuse müük, mis ületas teises kvartalis 1 GWh piiri.

Energiajulgeoleku tagamiseks ja imporditud fossiilsete kütuste osakaalu minimeerimiseks investeerib Utilitas uute soojus- ja elektrienergia tootmisvõimsuste rajamisse ning jätkab kaugküttevõrkude rekonstrueerimist. Utilitas vahetab enne 1995. aastat ehitatud vana torustiku kaasajastatud eelisoleeritud torude vastu, et tagada varustuskindlus, vähendada soojuskadusid ja seotud negatiivset keskkonnamõju. Näiteks pealinna 512 kilomeetri pikkusest võrgust on uuendatud juba 65%. Eelmisel aastal ehitas Utilitas 26 ja üle-eelmisel 28 kilomeetrit uut soojustorustikku ning sel aastal tehakse töid samas suurusjärgus.

„Suvel on tähelepanu torustiku rekonstrueerimisel. Infrastruktuuri kaasajastamist saab teostada vaid väljaspool aktiivset küttehooaega ning kahjuks tekitab ehitus linnas liiklemisel ebamugavusi. Püüame ise ja koostöös teiste koostööpartneritega kavandada tööd tee-ehituste ja kõige väiksema liiklusega perioodi,“ sõnas Utilitas grupi juht Priit Koit. „Nii näiteks leidsime koostöös ehitajatega võimaluse, kuidas mahutada Tartu maantee ja Liivalaia ristmiku tööd koolides õppetöö lõpu ja laulu- ja tantsupeo vahele. Samuti oleme linna ettepanekul lükanud oktoobrisse teise kvartalisse plaanitud Sikupilli kaubanduskeskuse kaugküttega liitumistööd, et arvestada Pronksi tänava tööde valmimisega,“ täpsustas Koit.

Lisaks kaugküttele arendab Utilitas pealinnas sünergias kaugküttega ka kaugjahutuse teenust ja rajab kesklinna piirkonda selle magistraaltorustikku. Kaugjahutus on kõige keskkonnasõbralikum ja töökindlam viis jahutada linnahoonete ruume luues neis ka tervisliku sisekliima. Kaugjahutus on väga levinud Põhjamaades ning ka Eestis suureneb nõudlus teenuse järele pidevalt.