Uudised
20.04.2023

Saarde tuulepargi komponendid jõudsid Eestisse

Utilitase rajatava Eesti esimese moodsa tuulepargi kõik komponendid jõuavad aprillikuu lõpuks Eestisse, tuulikute püstitamine algab mais ning suvel hakkab park võrku elektrit andma.

Märtsist aprilli lõpuni saabuvad laevadega Paldiski sadamasse Saarde tuulepargi üheksa Vestase tuuliku komponendid: labad, tornid ja gondlid. Mai alguses veetakse need öisel ajal suurte veostena nii Tallinn-Tartu kui ka Tallinn-Pärnu mnt kaudu Saarde tuuleparki ja algab tuulikute püstitamine. Paralleelselt ehitatakse koostöös Eleringiga tuulepargile uut alajaama, mis valmib plaanide kohaselt täielikult juuli alguses.

„Tuuleparkide rajamine on kõige kiirem viis tuua meie regioonis elektri hind alla ja samal ajal vähendada elektritootmise mõju kliimale. Uued tuulikud on väga efektiivsed ja annavad turule suurel hulgal mõistliku hinnaga rohelist elektrit,“ selgitas Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

Utilitase Saarde tuuleparki püstitatakse üheksa tuulikut ning nende eeldatav aastatoodang on 135 gigavatt-tundi, mis katab üle 40 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise vajaduse. Parki paigaldatakse Vestase V150 tüüpi tuulikud, mis on Eestis seni paigaldatud tuulikutest kõige modernsemad ja efektiivsemad. Ühe tuulegeneraatori võimsus on 4,3 megavatti.

Tuulikud paigaldatakse hajutatult kolmele alale Saarde valla kaguossa, Kilingi-Nõmmest on lähim tuulik üle kümne ja Tihemetsa alevikust üle viie kilomeetri kaugusel.

Tuulepargi ehitustöid teostavad Nordecon Betoon, Verston ja Connecto ning Elering rajab tuulepargile uue alajaama. Töödeks kaasatakse mitmeid kohalikke alltöövõtjaid ja tarnijaid. Utilitas investeerib Saarde tuulepargi rajamisse üle 60 miljoni euro. Kontsernile kuulub kaks tuuleparki Lätis koguvõimsusega 79 MW ning ettevõte arendab uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. 2022. aastal tootis Utilitas 1,9 TWh soojust ja 405 GWh elektrit. 69% energiast toodeti taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.

Rohkem pilte fotopangast