Uudised
26.04.2022

Soojuse tarbimine vähenes, kuid kütuste hinnad püsivad kõrgel

Eesti suurima taastuvenergia tootja Utilitase kliendid kasutasid aasta esimeses kvartalis hoonete kütteks ja tarbevee soojendamiseks ligi kümnendiku võrra vähem soojust kui mullu sama ajaga, kuid kõrgete kütuste hindade tõttu püsivad energia tootmiskulud kõrgel.

Utilitase soojuse toodang vähenes võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga 9% ja elektri toodang jäi samale tasemele. Ettevõtte tootis esimeses kvartalis üle Eesti 895 000 MWh energiat, millest rohelise energia osakaal moodustas 60%. Tänu taastuvenergiaallikate kasutamisele hoidis Utilitas tänavu esimeses kvartalis ära süsihappegaasi heitmeid 98 500 tonni võrra, mis oleks muidu fossiilkütuseid kasutades atmosfääri paiskunud.

Kui eelmise aasta talvel ja eriti veebruaris olid ilmad väga külmad, siis selle aasta esimesed kolm kuud olid keskmisest soojemad – näiteks veebruaris oli temperatuur koguni 3,6 kraadi keskmisest kõrgem. Sellele vaatamata iseloomustasid aasta algust tavapärasest kõrgemad kulud energia tootmisele, mis tulenesid kütuste hinna kasvust maailmaturul ja Vene-Ukraina sõja algusest.

„Meie koostootmisjaamades ja katlamajades on võimalik tõhusalt kasutada erinevaid kütuseid ning tänu kodumaise ja taastuva puiduhakke kasutamisele suutsime sel talvel vältida mitmekordseid hinnatõuse, mis tabasid maagaasi kasutavaid majapidamisi. Kuigi eelmisest aastast suurenenud nõudlus puiduhakke järele on viinud ka selle hinna tõusule, on see olnud väiksem maagaasi omast,“ selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit. „Talviste tipukoormuste teenindamiseks tuli aga paraku kasutada ka kallist maagaasi ning otsime tulevaks küttehooajaks juba varakult erinevaid alternatiive selle asendamiseks.“

Utilitas on aasta-aastalt suurendanud energia tootmises taastuvenergia osakaalu, et saavutada hiljemalt 2030. aastaks kliimaneutraalsus. „Hiljutiste sündmuste valguses on selge, et küsimus pole vaid ühiste kliimamurede lahendamises, vaid samavõrra oluline on tagada Eesti energiajulgeolek ja -sõltumatus. Loodame, et uues olukorras on saabunud erinevate osapoolte suurem üksteisemõistmine ja Eestisse püsititatakse peagi uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi,“ ütles Priit Koit.

Esimeses kvartalis soetas Utilitase grupi ettevõte OÜ Utilitas Wind Grobina tuulepargi koguvõimsusega 19,8 MW, mis on Läti üks suurematest. Ühtlasi alustati esimeste tuulikute paigaldamist Lätis Utilitase Targale tuulepargis koguvõimsusega 58,8 MW.

Möödunud aasta lõpus alustas TTJA hoonestusloa menetlust ning keskkonnamõjude hindamist Liivi lahte kavandatava meretuulepargi osas. Samuti tehakse koostööd maaomanikega üle Eesti, et püstitada nendele maadele tuulikuid.

Utilitas on suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja Eestis. Ettevõte varustab soojusega 177 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas ning osutab kaugjahutuse teenust Tallinnas. Grupi ettevõtted käitavad, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama, 26 katlamaja, ühte tuuleparki ja üheksat päikeseelektrijaama.