Uudised
12.02.2017

Taga ohutus surveprooviga

Fotol soojussõlm

Utilitase klientidel on kohustus üks kord 2 aasta jooksul teostada soojussõlme primaarpoole surveproov, et tagada ohutus ja töökindlus. Surveproovi tegemiseks soovitame kasutada hooldusfirmade teenust. Proovi läbiviimise ajaks tuleb kohale kutsuda Utilitase esindaja, kes fikseerib nõuetele vastavuse.

Miks?
Surveproov tuleb teostada soojussõlme ohutuse ja töökindluse tagamiseks. Proov teeb kindlaks, kas sulgarmatuur peab ja ega soojusvahetid või primaarring leki. Töökorras soojussõlme torustikud ja seadmed kindlustavad muretu soojustarbimise. Suurendatud rõhuga katsed võimaldavad avastada lekkeid – soojussõlmest lekkiv veeaur võib olla kuni 105 kraadi kuum ja väga põletusohtlik. Lisaks võib lekkivast soojusvahetist sattuda külm tarbevesi soojusvõrku, mis langetab kogu võrgu vee kvaliteeti ning võib tekitada torudele kahjustusi. Mitte töökorras soojussõlm võib kahjustada ka hoone sisetorustikku ja konstruktsioone.

  • Ohutuse ja töökindluse tagamiseks
  • Soojuskatkestuse, lekete, põletuste, torude kahjustuste vältimiseks
  • Hoone konstruktsioonide püsimiseks

Kuidas?
Surveproovi teostamiseks soovitame tellida töö pädevalt, majandustegevuse registris registreeritud haldus- või hooldusfirmalt. Proov tuleb teha Utilitase esindaja juuresolekul, kelle saab tasuta kohale kutsuda Utilitasega kontakteerudes. Surveproov tehakse hüdrauliliselt. Sulgeda tuleb primaarkontuur ehk osa sulgeseadmest soojuspaigaldiseni. Proov kontrollib soojuspaigaldise seadmete korrasolekut – kas ventiilid sulguvad 100% ega teki soojusvahetis või torustikus leket jne. Surveproovi lõpus koostab Utilitase esindaja tööde vastuvõtmise akti. Soovitame surveproovi teha suvisel ajal, et võimalike probleemide parandamise aeg ei langeks kokku küttehooajaga.

  • Telli hooldusfirma
  • Kutsu kohale Utilitase esindaja
  • Sulge primaarkontuur
  • Teosta surveproov

Millised on nõuded?
Soojussõlme primaarpoole surveproovi rõhk peab olema 1,0 Mpa ja kestvus vähemalt 15 minutit. Surveproovi peab tegema üks kord kahe aasta jooksul.

Küsimuste korral palume võtta ühendust Utilitase klienditoega: klienditugi@utilitas.ee, +372 610 7107 või oma piirkonna esindajaga, kelle kontaktid leiad siit. Soojuse müügi tüüptingimusi näed siit (surveproovi nõue punktis 8.12).