Uudised
07.08.2023

Utilitas ja Tallinna linn viisid lõpule AS Utilitas Tallinna Soojus asutamise

OÜ Utilitas ja Tallinna linn said konkurentsiametilt koondumisloa asutada kaugküttevaldkonna ühisettevõtte AS Utilitas Tallinna Soojus ning sõlmisid aktsiate üleandmise lepingud. Ettevõte kuulub 66,66 protsendi ulatuses Utilitasele ja 33,34 protsendi ulatuses Tallinna linnale.

AS Utilitas Tallinna Soojuse loomise kiitis tänavu juunikuus heaks ka Tallinna linnavolikogu.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et tänaseks on Tallinna linna ja OÜ Utilitas ühisettevõtte asutamise protsess lõpule jõudnud. „Ühisettevõte hakkab ellu viima  kokkulepitud investeeringuid, kus on suur rõhk keskkonnahoidliku soojamajanduse arendamisel. Tallinna soov on võimalikult kiiresti üle minna süsinikneutraalsele kaugküttele ja see eesmärk on ka Tallinn 2035 arengukavas,“ selgitas Kõlvart. „Ühisettevõttes saame  investeerida reovee ja merevee soojuspumpadesse, mis aitab meil viia maagaasi kasutamise osakaalu hiljemalt 2027. aastaks alla 10%ni kogumahust, vähendada maagaasist toodetava soojuse hulka ning sõltuvust imporditud fossiilsest kütusest. Lisaks on kavas asendada kõik vanad eelisoleerimata kaugküttetorustikud kaasaegsete lahendustega aastaks 2035, mille tulemusena viiakse soojuskaod alla 10%.“

Tallinna linna strateegiline eesmärk on tagada keskkonnasõbralike kaugküttelahenduste kättesaadavus ja elutähtsa teenuse toimimine Tallinna linna territooriumil ning selleks tuleb kaugküttevõrku järjepidevalt kaasajastada ja teha vajalikke mahukaid investeeringuid. 

Utilitase kontserni juht Priit Koit lisas, et süsinikuneutraalne kaugküte on keskkonnasõbralikuim ja klientidele stabiilsema hinnaga. „Tänaseks on Tallinnas moodne kaugküttesüsteem, milles kohalike ja taastuvate kütuste osakaal ületab 2/3. Mida kiiremini viime imporditud fossiilse kütuse osakaalu miinimumini, seda vähem sõltume geopoliitilistest riskidest, mille mõju kütusetarnetele ja hinnale on viimase paari aasta jooksul ilmekalt esile tulnud. Oleme aastate jooksul tehtud töö tulemusel suure osa süsiniku jalajälje vähendamise teest ära käinud ning meie eesmärk on viia hiljemalt aastaks 2030 kogu meie ettevõtte tegevus süsinikuneutraalseks,“ selgitas Koit.

OÜ Utilitas, Tallinna linn ja asutatud uus äriühing AS Utilitas Tallinna Soojus sõlmisid 22. juunil 2023 aktsionäride lepingu ja aktsiate märkimise lepingu, mille kohaselt Tallinna linn ja OÜ Utilitas asutasid ühisettevõtte AS Utilitas Tallinna Soojus. AS Utilitas Tallinna Soojus aktsiatest 66,66% kuulub OÜ-le Utilitas ja 33,34% Tallinna linnale. Tallinna linn tegi uude ühingusse mitterahalise sissemakse Tallinna Soojuse aktsiatega ning Utilitas omalt poolt Utilitas Tallinna aktsiatega. Loodud ühisettevõte on valdusettevõte, mis juhib investeeringuid Tallinna piirkonnas. Utilitas Tallinn ning Tallinna Soojus on uue ühisettevõtte tütarühingud. Soojuse müümist kaugkütteklientidele jätkab AS Utilitas Tallinn ning soojuse piirhinda kooskõlastab ka edaspidi Konkurentsiamet.