Uudised
19.04.2021

Talvine ilm suurendas esimeses kvartalis soojuse tarbimist

Pildil: Ülemiste City kaugkütte- ja -jahutusega ühendamistööde alguse puhul panid Utilitase, Technopolis Ülemiste, Mainor Ülemiste ja KE Infra esindajad maa sisse ajakapsli (Foto: Julia-Maria Linna)

Utilitase kliendid kasutasid 2021. aasta esimeses kvartalis hoonete kütteks ja tarbevee soojendamiseks 18% rohkem soojust kui mullu sama ajaga. Soojuse tarbimise kasv oli tingitud jahedatest ilmaoludest.  

Kui eelmise aasta talv ja eriti jaanuar olid erakordselt soojad, siis selle aasta esimesed kolm kuud olid talviselt külmad – veebruari keskmine temperatuur oli tavapärasest koguni 1,9 kraadi madalam. „Energia nõudlus kasvas sõltuvalt külmemast aasta algusest, aga tänu ilmaoludest sõltumatule energiatootmisele saame inimestele tagada igal ajal just nii palju soojust, kui neil tarvis on,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Utilitas haldab 547 km kaugküttetorustikku, millest sõltuvalt piirkonnast on 59-95% uus või rekonstrueeritud. „Katkematu soojusteenuse võtmeküsimuseks on taristu varustuskindlus ning elutähtsa teenuse osutajana pöörame sellele olulist tähelepanu,“ sõnas Koit. „Jätkame ka sel aastal suuremahuliste investeeringute tegemist vanemate võrgulõikude asendamiseks eelisoleeritud kaugküttetorudega.“ Kokku investeerib Utilitas sel aastal üle 50 miljoni euro energiatootmise efektiivsuse ja keskkonnasäästlikkuse tagamisse, sealhulgas ligi 30 km soojustorustiku ehitamisse ja uuendamisse.

2021. aasta esimeses kvartalis liitus Utilitase kaugküttega 29 hoonet üle Eesti. Kaugküttega ühendatakse uusi ehitisi ja ka hooneid, mis loobuvad alternatiivsetest küttelahendustest. “Näiteks plaanib Utilitas ühendada seni gaasiküttel olnud Radisson Blu Sky hotelli keskkonnasõbralikku kaugküttesse. Samuti on juba praegu töös kogu Ülemiste City ühendamine kaugjahutuse ja -küttega, mis annab võimaluse loobuda vaid maagaasiga kütmisest ning toetab nii Euroopa Liidu kui ka Eesti kliimaeesmärkide saavutamist,” lisas Priit Koit.

Taastuvenergiaallikate kasutamisega piiras Utilitas 2021. aasta esimeses kvartalis süsihappegaasi heitmeid 219 000 tonni võrra, mis oleks muidu maagaasi ja põlevkivi kasutades atmosfääri paiskunud.

Keskkonnasäästliku energia osakaalu suurendamiseks investeerib Utilitas Läti Ventspilsi piirkonnas Tārgale tuulepargi rajamisse, alustades projekti esimeses etapis taristu rajamisega. 14 tuuliku ja 58,8 MW koguvõimsusega tuulepargi ehitus algas aprillis ja park plaanitakse valmis saada 2022. aasta sügiseks.

2021. aasta esimeses kvartalis viisid Utilitas ja Tallinna linn lõpule Tallinna Vee osaluse omandamise United Utilities Tallinn B.V-lt. Utilitas aitab osaluse omandamisega veelgi vähendada Tallinna süsinikujalajälge, kasutades ära vee- ja energeetikavaldkonna ühiseid arenguvõimalusi ja muutes mõlemad valdkonnad efektiivsemaks.

Utilitas on suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja Eestis. Ettevõte varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Grupi ettevõtted käitavad 26 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja üheksat päikeseelektrijaama.