Uudised
03.10.2022

Utilitas alustab 6. oktoobrist Mustamäe tootmisüksuses reservkütuste kasutamist

Utilitas Cogeneration Plant in Mustamäe, Tallinn

Sel küttehooajal kasutab Utilitas energiakriisi tõttu lisaks puiduhakkele ja heitsoojusele Tallinnas soojuse tootmiseks ka reservkütuseid.

„Olukord kütuste turul on erakordselt muutlik ja iga päevaga muutuvad nii hinnad kui ka kättesaadavus. Kusjuures mitte ainult tarbimistippude ajal kasutatavate fossiilsete kütuste puhul, olukord on pingeline samuti meie põhikütuse ehk kodumaise metsa- ja puidutööstuse jäätmete turul. Ainult erinevaid kütuseid kombineerides saame sel küttehooajal tagada, et soojust jagub ka kõige külmematel päevadel,“ selgitas Utilitas Tallinn juhatuse liige Janek Trumsi.

Aastaringselt toodetakse Tallinnas Mustamäe (Vinkli 6) tootmisüksuses energiat keskkonnasõbralikust puiduhakkest ning külmematel aegadel ka maagaasist. Sel küttehooajal hakkab Utilitas alates 6. oktoobrist kasutama keskkonnaameti loal Mustamäe tootmisüksuses lisaks põhikütusele ka põlevkiviõli.

Utilitas katsetas sel kevadel Mustamäe tootmisüksuses põlevkiviõli põletamist, mille tulemuse alusel investeeriti muuhulgas ka lõhnahäiringu minimeerimisse. Põlevkiviõli pumpamisel tekkivad gaasid suunatakse tagasi tootmisesse moel, mis tekitab kõige vähem lõhnahäiringut. Lõhnahäiringu korral teostab Utilitas mõõtmised häiringut põhjustavate ainete sisalduse määramiseks välisõhus ja järgib rangelt seadustes kehtestatud piirnorme.

„Põlevkiviõli on ajalooliselt soojuse tootmiseks kasutatud paljudes erinevates piirkondades, kuid tema kasutus on seoses vähese keskkonnasõbralikkusega ajas oluliselt kahanenud. Põlevkiviõli kasutatavates energiatootmistes järgitakse rangeid norme, mis tagab ohutuse ümbruskonna inimeste tervisele. Kuid põlevkiviõli kasutamisega võib siiski kaasneda lõhnahäiring, mis tekib juba siis, kui seda põhjustatavate ainete sisaldus õhus on kordades madalam kehtestatud piirnormidest,“ kinnitas Trumsi.

Laialdasem reservkütuste kasutamine on Utilitase jaoks selgelt ajutine lahendus, mis aitab energiakriisi olukorras tagada soojusteenuse varustuskindlust ja vältida tänaste kütuste hindade juures uut hinnatõusu tarbijatele.