Uudised
15.09.2022

Utilitas avas Tārgales Läti suurima tuulepargi

Täna, 15. septembril avas Utilitas Ventspilsi piirkonnas Tārgale vallas Läti suurima tuulepargi.

Tuulepark koosneb 14 kaasaegsest Vestase turbiinist, mis toodavad aastas kuni 155 GWh rohelist elektrit ja katavad enam kui 50 000 majapidamise aastase elektrivajaduse. Tārgale tuulepark suurendab oluliselt tuuleenergia osakaalu Lätis ning on ka oluline samm energia, julgeoleku ja kliimaprobleemide lahendamise suunas kogu regioonis.

Utilitase esindajatega ühinesid avaüritusel töövõtjad ja koostööpartnerid ning Läti keskkonna- ja regionaalarengu minister Artūrs Toms Plešs, kes rõhutas Tārgale tuulepargi panust Läti taastuvenergia eesmärkide saavutamisse: “Venemaa verine sõda Ukrainas ja sellest tingitud energiahindade tõus tõestavad, et energiasõltumatus tuleks tagada Lätis palju kiiremini. Mida rohkem energiat me kodumaal toodame, seda vähem maksame elektri eest. See park suurendab Lätis rohelise elektri osakaalu ja suudab varustada üle 50 000 majapidamise. Mul on hea meel, et sellised suuremahulised projektid on Lätis reaalsuseks saamas ning keskkonna- ja regionaalarengu ministeerium jätkab bürokraatlike takistuste vähendamist nende elluviimisel. Seega olen ma kindel, et see on lähtepunktiks paljudele projektidele, mis rajavad meile teed odavama ja keskkonnasõbralikuma energiatootmise poole.”

“Energiajulgeolek on praegu Euroopa jaoks olulisem kui kunagi varem. Tuuleenergial on meie regioonis suur potentsiaal ja selle arendamine on ühtviisi oluline nii kliimaeesmärkide saavutamiseks kui ka energiajulgeoleku tagamiseks. Utilitas astub kiireid ja pikki samme tuuleenergia osakaalu oluliseks suurendamiseks, sest usume, et see on kiireim ja jätkusuutlikuim viis piirkonnas energiasõltumatuse saavutamiseks. Seetõttu on meil väga hea meel avada täna Läti suurim tuulepark ja loodame, et see saab olema esimene paljudest,” ütles Utilitas kontserni juht Priit Koit.

“Tārgale tuuleparki paigaldati 14 tuulikut koguvõimsusega 59 MW. Koos ettevõtetega Nordecon Betoon, Verston Ehitus, Connecto Eesti ja mitmete kohalike Läti ettevõtetega suutsime ehitada kvaliteetse ja kaasaegse tuulepargi. Tuuleenergia panustab kogukonda ning moodsad Vestase tuulikud on suure kasuteguriga ja töökindlad väga erinevates tuuleoludes,” selgitab Utilitas Windi juhatuse liige ja projektijuht Renārs Urbanovičs.

Tārgale tuulepargi detailplaneeringu kehtestas Ventspilsi kohalik omavalitsus 2011. aastal. Ehitus algas 2021. aasta kevadel ja lõppes 2022. aasta suvel. Investeeringu kogumaksumus on 75 miljonit eurot. Tänavu kevadel omandas Utilitas Wind Lätis Grobina tuulepargi koguvõimsusega 20 MW ja see teeb Utilitase kontsernist Läti suurima tuuleenergia tootja. Eestis arendab Utilitas nii avamere- kui ka maismaatuuleparke ning esimese maismaatuulepargi ehitust alustati Pärnumaal Saarde vallas sel suvel. Ettevõtte eesmärk on kasvatada oma tootmisportfelli kogu regioonis ning selleks teeb ta koostööd riigi, kohalike omavalitsuste, kogukondade, maaomanike ja teiste osapooltega.

Rohkem fotosid fotopangast

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõtja. Utilitas tootis  2021. aastal 2,3 TWh energiat, millest 1,5 TWh moodustas taastuvenergia. Utilitas liigub süsinikuneutraalsuse suunas, ehitades piirkonda uusi taastuvenergia võimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning kavandades ka esimest rohevesiniku pilootprojekti. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 161 miljonit eurot ja varade maht 486 miljonit eurot. Ettevõte kuulub European Diversified Infrastructure Fund II-le, mille varasid haldab Igneo Infrastructure Partners, ja Utilitase juhtkonna liikmetele kuuluvatele ettevõtetele.