Uudised
14.03.2022

Utilitas ja Graanul Mets alustavad koostööd tuuleenergia arendamiseks

Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas ja Eesti suurim eramaaomanik Graanul Mets alustavad strateegilist koostööd, mille raames plaanib Utilitas rajada tuuleparke üle Eesti Graanul Metsa gruppi kuuluvate ettevõtete maadele. 

Ettevõtted on tänaseks sobivad piirkonnad kaardistanud ja koostöö põhimõtetes kokku leppinud. Koostöö tulemusena lisandub Utilitase tuuleparkide arendusportfelli enam kui 100 tuulikukohta hinnangulise koguvõimsusega üle 500MW. Arendusprojektid on alles algusjärgus ja tuuleparkide lõplik suurus ja rajamine sõltub koostööst kohalike kogukondade ja omavalitsustega, samuti asjakohaste planeeringute ja mõjuhinnangute läbiviimisest.

Utilitase tuuleenergia ja salvestuse ettevõtte OÜ Utilitas Wind juhatuse liikme Rene Tammisti sõnul on kliima- ja energiakriisile lisandunud julgeolekukriisis ülimalt kriitiline imporditavate fossiilkütuste tarbimise kiire vähendamine. „Kujunenud olukorras saab ühiskondliku kokkuleppe korral tuuleparke võrdlemisi kiiresti püstitada, kuid see eeldaks kõikide osapoolte – nii riigi, omavalitsuste, kogukondade kui ka ettevõtete – head tahet ja toimivat koostööd.“

„Utilitasel on olemas parim võimalik oskusteave ja kogemus tuuleparkide rajamisel. Meil on valmisolek tõhusaks ja kiireks tegutsemiseks. Koostöös Graanul Metsa ja teistegi maaomanikega keskendume sellele, et oleks võimalik algatada asjakohased planeeringumenetlused. Loodame kõikidele osapooltele, et luua võimalikult soodne õhkkond planeeringute edenemisele ning plaanide realiseerimisele,“ lisas Tammist. „Sõlmitud kokkulepe täiendab Utilitase arendusportfelli, uued alad moodustavad ligi poole meie praegusest maismaa tuuleparkide arendustest Eestis.“

Graanul Mets juhatuse liikme Marko Raidi sõnul on erinevate taastuvenergia lahenduste võimaldamine grupi ettevõtetele südamelähedaseks teemaks. “Lisaks taastuva biomassi kasvatamisele võimaldab tuuleparkide rajamine maaomanikule tulude mitmekesistamist ja maa täiendavat väärindamist, kuid kahtlemata on energiaressursside lisandumisest võita kogu ühiskonnal – seda eriti süveneva energiakriisi tingimustes,“ ütles Raid.

“Loodame, et ühiskonna ees seisvate keeruliste väljakutsete valguses on täna kõikidel osapooltel suurem koostöötahe jätkusuutlike energia- ja toormelahenduste elluviimiseks. Sinna alla kuulub kindlasti ka kohalike tuuleenergia tootmisvõimsuste rajamine,“ sõnas Raid.

OÜ Utilitas Wind on energiakontserni Utilitas kuuluv ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia ja salvestuslahenduste projektide arendamisega Eestis, Lätis ja Leedus. Ehituses olevatest projektidest rajab ettevõte Lätti sealset suurimat tuuleparki, mis alustab tööd 2022. aasta sügisel.  

OÜ Graanul Mets on Eesti suurim eramaaomanik. OÜ Graanul Mets gruppi kuuluvad ettevõtted AS Roger Puit, OÜ Karo Mets ja OÜ Valga Puu. Ettevõtte eesmärk on mitmekesise, jätkusuutliku ja tootlikku metsaportfelli loomine, mis võimaldab läbi metsa kasvatamise ja puidu kasutamise ellu viia rohepöördega seatud eesmärke.