Uudised
23.12.2021

Utilitas ja UG Investments rohevesiniku tervikahela projekt sai positiivse rahastusotsuse

Energiakontsern Utilitas ja UG Investments (UGI) vesinikuprojekt saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt viis miljonit eurot rohevesiniku tervikahela rajamise kaasrahastuseks. Rohevesinik võetakse kasutusele ühistranspordis ja projekt peab olema valmis 2024. aasta novembri lõpuks.

Utilitase ja UGI koostööprojekt osutus edukaks Keskkonnainvesteeringute Keskuse pilootmeetmes rohevesiniku kasutuselevõtmiseks ühistranspordisektoris. Toetuse abil kavandab Utilitas koos partneri UGI-ga rajada Tallinnasse rohevesiniku tootmisüksuse ja tarnetaristu ning soetada rohevesinikku tarbiva autopargi. 2024. aasta lõpuks elluviidava projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus 1700 tonni CO2 ekvivalenti ja rohevesiniku aastane tootmismaht, mida hakatakse kasutama ühistranspordis, on üle 36 tonni.

Vesiniku tootmiseks kavandab Utilitas tootmiskompleksi Utilitase koostootmisjaama läheduses, mida varustatakse elektrienergiaga otseliini kaudu. Projekt sisaldab ka kahe avaliku vesinikutankla rajamist Tallinnasse, millest üks paikneb vesiniku tootmiskompleksis. Sõidukipargi soetamise eest kannab hoolt UGI, sõidukite opereerimiseks on kavas leida aga partner.

Utilitase juhatuse esimehe Priit Koidu sõnul oli Utilitase projekti eelisteks kõrge kulutõhusus, suurim positiivne keskkonnamõju ja vesiniku kasutuselevõtmise määr. Utilitase koostootmisjaama juurde rajatav vesiniku tootmiskompleks kasutab 100-protsendiliselt taastuvelektrit ning võimaldab rakendada kõrge kasuteguriga tootmisseadmeid, ent hoiab samas vesiniku hinna kõikide tulevaste tarbijate jaoks soodsaimal võimalikul tasemel. Samuti otsitakse võimalusi kasutada vesiniku tootmisprotsessis tekkivat heitsoojust kaugküttevõrgus, mis omakorda suurendaks kogutsükli kasutegurit.

„Oleme rõõmsad võimaluse eest projekt partnerluses riigiga ellu viia. Näeme vesinikus olulist lüli taastuvenergiale täielikul üleminekul,“ sõnas Priit Koit. „Näeme vesiniktehnoloogial suurt potentsiaali ühistranspordis laiemalt – näiteks raudteevedude või linnaliinibusside puhul, aga ka energiasalvestuses. Tootmise rajamine ja taristu arendamine loob vesiniku laiemaks kasutuselevõtuks väga head eeldused.“

UGI juhatuse esimehe Valdur Laidi sõnul on vesinikutehnoloogiat kasutavad sõiduautod kiires arengufaasis, mistõttu tegi ettevõte otsuse soetada vajalik sõidukipark ise. Sõidukite opereerimiseks kavatseb ettevõte teha koostööd sobiva taksooperaatoriga.

„Oleme sõidukipargi opereerimiseks alustanud läbirääkimisi Tulika Taksoga. Loodetavasti jõuame osapooli rahuldava tulemuseni, mille tulemusel saab Eesti pikima ajalooga taksofirma võimaluse olla teerajajaks uudsete sõidukite kasutusele võtmisel,“ ütles Laid.

Laidi kinnitusel on vesinikuvaldkonna edendamine ettevõtte investeeringute üks prioriteetidest: „Oleme võtnud sihiks olla vesinikuvaldkonnas teerajajad.“

Projektis osaleb tehnilise konsultandina ka rohevesiniku lahendusi pakkuv ettevõte Stargate Hydrogen Solutions.

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte Eestis. Ettevõte varustab soojusega 175 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas ning pakub Tallinnas kaugjahutusteenust. Grupi ettevõtted käitavad kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama, 26 katlamaja ja üheksat päikeseelektrijaama.

UG Investment on valdusettevõte, mis investeerib peamiselt kestlikesse ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtetesse energia- ja tööstussektoris, infrastruktuuri- ja kommunaalvaldkonnas.