Uudised
21.04.2023

Utilitas suurendas esimeses kvartalis rohelise energia toodangut 13%

Energiakontsern Utilitas tootis esimeses kvartalis 591 GWh rohelist energiat, mida on mullu sama perioodiga võrreldes 13% rohkem. Suurima panuse andsid kasvu Lätis asuvad tuulepargid, mis tootsid tänu headele tuuleoludele regiooni elektrivõrku rohkelt rohelist elektrit.

Utilitase kogu energia toodang suurenes esimeses kvartalis aastaga 5%. Sealjuures moodustas taastuvatest allikatest toodetud energia ligi kaks kolmandikku kogutoodangust. Vaatamata energiakriisile ja ajutisele reservkütuste kasutamisele vähenes esimeses kvartalis CO₂ heide aastaga neli protsenti.

„Utilitasel on elutähtsat teenust pakkuva ettevõtjana omame alati võimalust kasutada kaugküttesüsteemis reservkütuseid. Seetõttu saime väljakutserohkes energiakriisis tänu heale ettevalmistusele ja meeskonna panusele hästi hakkama. Siiski on sarnaste olukordade vältimiseks meie eesmärk vähendada seniselt veelgi kiiremas tempos maagaasi kui fossiilse importkütuse osakaalu meie kütuseportfellis,“ selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Utilitase klientide tarbitavast soojusest pärineb juba täna 2/3 ulatuses kohalikust puiduhakkest või on heitsoojus. Ülejäänud kolmandiku katab Utilitas tavapäraselt maagaasiga, kuid eelmisel küttehooajal asendati see erakorraliselt ca 40% ulatuses reservkütustega, peamiselt põlevkiviõliga. Põlevkiviõli kasutamine lõpetati märtsi alguses.

Lisaks tegeleb Utilitas taastuvelektri võimsuste lisamisega regiooni. Kui esimeses kvartalis tootsid Lätis eelmisel sügisel valminud Tārgale ja omandatud Grobiņa tuulepargid juba ligi 60 GWh rohelist elektrit, siis sel sügisel on ettevõtte portfelli lisandumas ka Utilitase Saarde tuulepark Pärnumaal.

„Kogu meie regioon vajab mõistliku hinnaga rohelise elektri ja soojuse ning laiemalt energiajulgeoleku saavutamiseks juurde uusi tootmisvõimsusi nii elektri kui ka soojuse tootmiseks. Meie plaanime tänavu alustada ehitust kokku 170 MW võimsusega tuuleparkide rajamiseks. Lisaks jõuame sel aastal lõpusirgele ka Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude võtmeuuringutega,“ ütles Koit.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.