Uudised
17.01.2023

Utilitas suurendas rohelise elektri toodangut aastaga viiendiku võrra

Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas tootis 2022. aastal 2,3 TWh energiat, millest 69% taastuvatest allikatest. Rohelise elektri toodang kasvas tänu kahe Lätis asuva tuulepargi lisandumisele aastaga 22%.

„Ligi aasta aega tagasi alanud sõda tõi välja energiajulgeoleku valukohad. Energiakriis Eestis ega Euroopas ei lõpe samaaegselt Venemaa sõjaga Ukrainas ning kogu regiooni energiasektor vajab suuri investeeringuid energia varustuskindluse tugevdamiseks. Energeetikas ei ole üleöö sündivaid lahendusi, aga mõned on kiiremad kui teised. Tuulegeneraatorite tehnoloogia on viimastel aastatel jätkuvalt arenenud ja head tuuleolud võimaldavad lisada meie regiooni energiaportfelli just tuulikute abil suures koguses odavat elektrit kõige kiiremini. Näiteks Läti suurima tuulepargi püstitasime ühe aastaga,“ selgitas Utilitase energiakontserni juht Priit Koit.

Utilitas Wind tõusis 2022. aastal Läti suurimaks tuuleenergia tootjaks omandades Grobina tuulepargi võimsusega 20MW ja ehitades moodsa 59MW tuulepargi Tārgalesse. 2022. aasta suvel alustas Utilitas järgmist tuulepargi ehitust juba Eestis, Pärnumaal Saarde vallas. Üheksa tuulikuga tuulepargi koguvõimsus on 39 MW ja see alustab plaanide kohaselt tööd 2023. aasta suvel.

Energiakriis suurendas huvi kaugkütte kui tõhusaima linnaenergia lahenduse vastu veelgi ning 2022. aastal hakkas Utilitase kaugküttekliendiks rekordiline hulk hooneid. Utilitase kaugkütteteenusega liitus 2022. aastal 392 hoonet üle Eesti koguvõimsusega 115 MW, sh liitusid Utilitasega Adveni Tallinna piirkondade kliendid, kokku 227 hoonet. Uute kaugkütteklientide seas on nii äsja valminud kui ka teistelt kütteliikidelt üle tulnud kortermaju, äri- ja avaliku sektori hooneid. Teiste seas liitus kaugküttega Tallinna Lennujaam, Tallinna Tehnikaülikool, Rapla jalgpallihall, Jõgeva spordihoone ja tervisekeskus jt.

Utilitas ehitas ja rekonstrueeris 2022. aastal ligi 22 kilomeetrit soojustorustikku. Suurimad tööd toimusid Tallinnas Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosades, kus asendati kokku vastavalt ligi 7 ja 4 kilomeetrit soojustorustikku. Lisaks arenes kiiresti edasi kaugjahutuse valdkond: valmis uus Ülemiste piirkonda jahutav jaam ja algas Tallinna kesklinna jahutusvõrgu ehitus Jõe-Pronksi tänaval.

„Väljakutsuv aasta energeetikas kinnitas, et lisaks keskkonnasõbralikkusele ja efektiivsusele on kaugküte linnades parim lahendus hoonete kütmiseks ka varustuskindluse vaates. Kaugküttesüsteem on paindlik, sest võimaldab kasutada efektiivselt erinevaid kütuseid tagades seeläbi toimepidevuse ka mõne kütuse tarneprobleemide puhul. Juba täna toodame suurema osa soojusest taastuvkütustest ning hiljemalt aastaks 2030 on Utilitase eesmärk viia oma kaugküttesüsteem täielikult üle kohalikele taastuvatele energiaallikatele, mis vähendab sõltuvust imporditavatest kütustest ning hoiab teenuse hinda stabiilsemal tasemel,“ kirjeldas Koit.

Utilitas tootis 2022. aastal kokku 2307 GWh energiat, millest 1902 GWh oli soojus ja 405 GWh elekter. Üle 2/3 energiast toodeti taastuvatest allikatest. Ettevõtte kliendid tarbisid 2022. aastal 2012 GWh soojust, mida on 6% vähem kui eelneval aastal. Languse põhjus on nii eelnevast aastast oluliselt soojem keskmine välisõhutemperatuur küttehooajal kui ka klientide energiasääst.