Uudised
16.07.2021

Utilitas tootis teises kvartalis 84% energiast taastuvkütustest

Taastuvkütusel töötav Utilitase Mustamäe koostootmisjaam. Foto: Riho Kirss

Eesti suurim taastuvenergiaettevõte Utilitas tootis 2021. aasta teises kvartalis 300 GWh rohelist energiat, mis on kogutoodangust 84%.

Kokku tootis Utilitas 2021. aasta teises kvartalis 285 GWh soojust ja 74 GWh elektrit, mida oli mullusega võrreldes vähem vastavalt 9% ja 23%. Energiatootmine langes Tallinnas tootmisvõimsuste ümberstruktureerimise ning sooja ilma tõttu.

Kuigi 2021. aasta aprilli keskmine õhutemperatuur püsis normi lähedal, oli maikuu keskmine mullusest ligi kraad kõrgem ja juuni ilm koguni 4°C normist soojem. Ühtlasi registreeriti Eestis uus juuni soojarekord. „Globaalne kliimasoojenemine jätkub kiirenevas tempos ning kliima- ja süsinikuneutraalsuse saavutamine on hädavajalik,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

„Kolmapäeval võttis Euroopa Komisjon vastu ettepanekute paketi, millega seatud kõrgemate eesmärkide saavutamine on ülioluline, et Euroopa saaks 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Energiasektoris püstitatakse senisest kõrgem energiatarbimise vähendamise eesmärk, millega peaaegu kahekordistatakse liikmesriikide energiasäästukohustust ning endiselt nähakse olulist rolli taastuvenergias, mille osakaal tõstetakse praegusest 2030. aasta eesmärgist, 32 protsendist, 40 protsendini kogu energia toodangust,“ rääkis Koit. „Pakutud tegevuskava on senisest ambitsioonikam ja nõuab kõikide liikmesriikide lisapingutusi ning sihipärast tegutsemist, kuid vaid nii on võimalik inimtegevuse jalajälje vähendada,“ lisas ta.

„Utilitas alustas rohepöördega ligi 20 aastat tagasi, kui oma esimesed kaugküttekatlamajad viidi taastuvkütustele üle ajal, mil Eestis toodeti energiat eranditult fossiilkütustest. Tänaseks toodame enamiku energiast taastuvatest allikatest ning kavandame saavutada oma tegevuse süsinikuneutraalsuse juba 2030. aastaks eelkõige tootes ja vahendades klientidele taastuvenergiat ressursitõhusalt ning fossiilenergiast väiksema süsiniku jalajäljega,“ ütles Priit Koit.

2021. aasta teises kvartalis piiras Utilitas taastuvenergiaallikate kasutamisega süsihappegaasi heitmeid 92 000 tonni võrra, mis oleks muidu maagaasi ja põlevkivi kasutades atmosfääri paiskunud.

Teises kvartalis alustas Utilitas Lätis Ventspilsi piirkonnas Tārgale tuulepargi rajamisega, mis plaanitakse valmis saada 2022. a sügiseks. Samuti viis Utilitas koos Tallinna linnaga lõpule Tallinna Vee osaluse omandamise.

Tallinnas Tselluloosi kvartalis Fahle hooneid teenindav Utilitase kaugjahutus pälvis kevadel „Tõhusa kaugjahutuse“ märgise, mis tõendab süsteemi vastavust Euroopa Liidu tõhususe tingimustele. Kaugjahutust arendatakse edasi kogu Tallinnas ning Utilitas alustas tööd Ülemiste City linnaku ühendamiseks tõhusa kaugkütte ja -jahutusega. „Tõhusa kaugkütte“ märgisega on tunnustatud kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme.

Kokku investeerib Utilitas sel aastal üle 50 miljoni euro energiatootmise efektiivsuse ja keskkonnasäästlikkuse tagamisse, sealhulgas ligi 30 km kaugküttetorustiku ehitamisse ja uuendamisse.

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte Eestis. Ettevõte varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas ning pakub Tallinnas kaugjahutusteenust. Grupi ettevõtted käitavad 26 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja üheksat päikeseelektrijaama.