Uudised
13.01.2020

Utilitase rohelise energia kiire kasv 2019. aastal jätkus

Utilitas on viimastel aastatel pidevalt suurendanud rohelise energia tootmist ning 2019. aastal tootis energiakontsern 1,40 miljonit MWh keskkonnasõbralikku elektrit ja soojust. Seda oli 18% rohkem kui 2018. aastal ning 69% rohkem kui 2016. aastal. Kokku tootis energiakontsern mullu 1,82 miljonit MWh soojus- ja ligi 350 000 MWh elektrienergiat, mis aastakasvuks tegi vastavalt 5% ja 13%. Utilitase kontserni ettevõtted investeerisid 2019. aastal 38 miljonit eurot.

„Utilitas on viimastel aastatel teinud järjepidevalt mahukaid investeeringuid puhtama ja süsinikuvabama keskkonna nimel, tänu millele vähendavad kaasaegsed linnaenergia lahendused energiasektori CO2 jalajälge. Oleme suurim taastuvenergia tootja Eestis ning panustame maksimaalselt taastuvenergia osakaalu suurendamisse. Möödunud aastal aitas taastuvkütuse, sh hakkepuidu kasutamine energia tootmisel Utilitasel piirata CO2-heitmeid 650 000 tonni ulatuses, mis muidu oleks maagaasist ja põlevkivist energia tootmisel atmosfääri paiskunud,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Utilitase kliendid tarbisid eelmisel aastal ligi 1,9 miljonit MWh soojust, mida oli 2% vähem kui möödunud aastal.  2019. aasta oli viimase 50 aasta üks soojemaid, mis põhjustas väiksema soojustarbimise.

Kaugküte jätkuvalt populaarne

Utilitase võrkudega liitus 2019. aastal 109 hoonet üle Eesti, koguvõimsusega ligi 53 MW. Uutest kaugkütteklientidest on üle poole korruselamud, nende seas on näiteks ka kaasaaegseid büroohooneid, kaubandusasutusi ning õppe- ja raviasutusi. Kaugküte on eelistatuim lahendus tänu taastuvenergia kasutusele ja konkurentsivõimelisele hinnale. Aasta lõpu seisuga varustas Utilitas kaugküttesoojusega 4 931 hoonet, sealhulgas 173 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti.

Utilitas investeeris 2019. aastal kokku 40 miljonit eurot, millega ettevõte tõhustas keskkonnasäästu ja energiatootmist. 2016. aastast on taastuvenergia tootmine kasvanud 69%, mis näitab investeeringute positiivset mõju.

2019. aasta investeeringute raames viis Utilitas lõpuni Mustamäe koostootmisjaama ehituse, jätkas kaugküttevõrgu arendamist ning arendas IT- ja kliendihaldussüsteeme. 2019. aastal renoveeriti ja ehitati kokku üle 20 kilomeetri kaugküttetorustikku. Renoveerimiste käigus asendati vana torustik kaasaegsega, mis tagab muuhulgas klientidele varustuskindluse ning vähendab soojuskadusid.

Möödunud aastal avas Utilitas Mustamäel uue koostootmisjaama, kuhu ettevõte investeeris aastate jooksul 48 miljonit eurot. Tegu on kontserni kolmanda rohelisel kütusel töötava elektri ja soojuse koostootmisjaamaga Tallinnas. Lisaks rajas Utilitas eelmisel aastal Tallinnasse oma esimese kaugjahutusjaama ning ühendas sellega esimese kaugjahutuse kliendi Fahle kvartalis.

„Läinud aastal panustas Utilitas nii olemasolevatesse kaugkütte võrgupiirkondadesse kui ka uute projektide arendamisse. Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 näeb ette, et 63% tarbitavast soojusenergiast ja 42% kogu tarbitavast energiast pärineb taastuvatest allikatest. Utilitase eesmärk on aidata neid riiklikke eesmärke saavutada, seda nii olemasoleva tegevusvaldkonna kui ka uute ärisuundade kaudu“, märkis Priit Koit. Nii asus ettevõte 2019. aastal arendama kütusevaba energia valdkonda, tuule- ja päikeseenergia tootmist.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energia tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega «Tõhus kaugküte». Utilitas on esindatud kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas, energiakontsernis töötab 249 inimest.