Uudised
31.05.2023

Utilitasega liitub kogenud tippjuht Lauri Lugna

Alates juunist alustab energiakontserni Utilitas kaugkütteettevõtete AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti juhatuse liikmena tööd pika juhtimiskogemusega Lauri Lugna, kes hakkab vastutama hanke- ja haldusvaldkonna eest. Senine juhatuse liige Aulis Meitus otsustas peale pikaajalist panust ettevõttetesse aja maha võtta ja ametist lahkuda.

Utilitase kontserni juhi Priit Koidu sõnul andis 26 aastat Utilitases töötanud Aulis Meitus ettevõtte arengusse märkimisväärse panuse ja Lauri Lugnal tuleb astuda suurtesse kingadesse.

„Energiakriis kinnitas veelkord, et elutähtsat teenust osutava ettevõtte valmisolek tagada toimepidevus peab olema 100% vettpidav ja Aulise käe all see ka seda oli,“ ütles Priit Koit. „Kaugküttevaldkond ja laiemalt kogu energiasektor on suurtes muutustes ning Lauri Lugna laialdane kogemus nii kriisi- kui ka uuenduste juhtimises on ettevõttele suur väärtus.“

Utilitasega liituv Lauri Lugna on tippjuht, kelle pikk kogemus siseministeeriumi erinevatel ametikohtadel, sh kantslerina, hõlmas ka elutähtsat teenust osutavate ettevõtete regulatsiooni väljatöötamist. Lisaks töötas ta peadirektori asetäitjana maanteeametis ja juhatuse esimehena Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses.

„Utilitas peab tagama oma klientidele varustuskindluse ning soovib seda teha maksimaalselt keskkonnasõbralikult. Kestlikkus on mulle väga südamelähedane teema ning loodan oma kogemuste ja teadmistega anda selle arengule Eestis omapoolse panuse,“ ütles Lauri Lugna.

AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti juhatused jätkavad kolmeliikmelisena: juhatuse esimees Robert Kitt ning juhatuse liikmed Janek Trumsi ja Lauri Lugna.