Uudised
30.03.2020

Väike-Õismäe soojustorustiku uuendamine tagab töökindluse

Utilitas vahetab kahe aasta jooksul välja Väike-Õismäe vana kaugküttetorustiku. Torustiku renoveerimine tagab ka tulevikus Õismäe elanike ruumidele ööpäevaringse kütte ja sooja vee. Tänavu tehakse töid mitmes etapis umbes novembri lõpuni.

Utilitas alustas Väike-Õismäe soojustorustiku väljavahetamise planeerimist ligi aasta tagasi ja märtsist alustati töödega. Valdavalt 1970ndate aastate lõpus ehitatud torustik hakkab amortiseeruma. Selleks, et ennetada võimalikke võrguavariisid ning kütte ja sooja vee edastamise häireid, asendatakse vanad amortiseerunud torud kaasaegsete eelisoleeritud torudega.

Suuri kaugküttevõrgu renoveerimisprojekte saab ellu viia kliendi jaoks minimaalsete ebamugavustega vaid ajal, mil õuetemperatuurid ei nõua enam ruumide kütmist, sest soojustorude asendamisega kaasnevad paratamatult soojuskatkestused ja külmal ajal ei ole mõeldav elanikke kütteta jätta.

Kokku asendatakse 2020. aasta töödega üle 8 km torustikku, millest ligi 5 km on maa-alune välistorustik ja 3 km hoonetesisene torustik, mis asub valdavalt elamute keldrites. Tööde ajaks paigaldab Utilitas ligi 6 km ajutist torustikku, mis tagab hoonete soojusvarustuse ka ehituse ajal. 2021. aastal rekonstrueeritakse torustikku üle 7 km. Mahukate töödega kaasnevad paratamatult suured kaevamised. Samas uuendatakse torustikku selleks, et elanikel ei tekiks tulevikus probleeme hoonete kütmisega ja sooja vee olemasoluga.

Tänu tööde ajaks ajutise soojustorustiku paigaldamisele kaasnevad töödega valdavalt ainult lühikesed kütte ja sooja vee katkestused, mis on tingitud ajutise torustiku kasutusele võtmisest ning kestavad kuni 8 tundi. Ajavahemikku maist septembrini jäävad ka mõned pikemad katkestused. Anname varakult katkestustest teada hoonete esindajatele. Soojuskatkestuste infot saab näha ka Utilitase kodulehelt www.utilitas.ee.

Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusmärke. Ühistranspordi suuremahulisi ümbersuunamisi ei plaanita ja valdavalt suletakse vajadusel tänavad poole tänava laiuse ulatuses. Võimalik, et mõningaid bussipeatusi nihutatakse, aga sellest antakse täpsemat teada.

Vabandame kõikide Väike-Õismäe asumi elanike ees võimalike ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest.

Tööde teostajate kontaktid:

Rekonstrueerimistööd teostatakse vastavalt OÜ Heat Consult poolt koostatud projektile nr 19067 ja 19068. Projektidele on väljastatud ehitusluba.

Tööde teostamiseks on sõlmitud ehitusleping AS-ga KE Infra. AS KE Infra poolne projektijuht on Olari Randmäe (olari@keinfra.ee, tel. 506 0517)

Soojustorustike ehitustööde osas viib omanikujärelevalvet läbi AS Utilitas Tallinn ning kontaktisikuks on Andrei Mjagkov (andrei.mjagkov@utilitas.ee, tel. 504 5724)

Teekatete taastamise osas teostab järelevalvet Watercom OÜ.

Töid teostatakse üheksas etapis:

  • I etapp asukohaga Õismäe tee põhjaosas: Õismäe tee 116, 118, 120, 122, 134, 151, 153, 155a hoonete vahelisel alal. Tööde teostamise orienteeruv aeg aprill kuni mai.
  • II etapp asukohaga Õismäe tee 113, 113a, 115, 115a, 117, 119, 121 kinnistutel ja hoonete keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg aprill kuni mai. Abitegevused ehk hoone keldrite ülevaatus ja ajutiste soojustorustike paigaldamine toimuvad märtsis ja selle demonteerimine septembris.
  • III etapp asukohaga Õismäe tee: 2, 150, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203; Ehitajate tee 120, 122, 150 vahelisel alal, kinnistutel ja hoonete keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg aprill kuni mai. Hoonevälised tööd lõpetatakse mais. Hoonete 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203 keldritesisesed tööd lõpetatakse juunis.
  • IV etapp asukohaga Õismäe tee loodeosas: Paldiski mnt 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171; Õismäe tee 112a, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 139, 141, 413, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 hoonete ümbruses ja keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni kuni juuli.
  • V etapp asukohaga Õismäe tee loodeosas: Paldiski mnt 173, 175, 177, 179, 181; Õismäe tee 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 133, 135, 137 hoonete ümbruses ja keldrites.  Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni kuni august.
  • VI etapp asukohaga Õismäe tee lääneosas: Paldiski mnt 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197; Õismäe tee 68, 78, 80, 82, 84, 86, 72, 74, 76, 78, 111, 123, 125, 127, 129, 131 hoonete ümbruses ja keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni kuni august.
  • VII etapp asukohaga Õismäe tee kirdeosas: Õismäe tee 134, 173, 173a, 179 hoonete ümbruses. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg august kuni september.
  • VIII etapp asukohaga Õismäe tee kirdeosas: Õismäe tee 132, 136, 138, 140, 142, 144 hoonete ümbruses ning keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg september kuni oktoober v.a. Õismäe tee 132 Haabersti Vene Gümnaasiumiga ühendatud torustik, mis ehitatakse välja juulis.
  • IX etapp asukohaga Õismäe tee idaosas: Õismäe tee 18, 20, 22, 24, 148, 150, 150a hoonete ümbruses ning keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg oktoober kuni november v.a hoonega Õismäe tee 22 ühendatud torustik, mida ehitatakse juulis.