Uudised
14.09.2022

Võimalus kasutada erinevaid kütuseid lubab Tallinnas küttehooaega alustada ilma hinnatõusuta

Utilitas sai Keskkonnaametilt loa kasutada Tallinnas algaval küttehooajal lisaks puiduhakkele ja maagaasile ka suuremas mahus reservkütuseid ning see aitab tagada kaugkütteklientidele elutähtsa teenuse toimepidevuse.

„Olukord kütuste turul on erakordselt muutlik ja iga päevaga muutuvad nii hinnad kui ka kättesaadavus. Kusjuures mitte ainult tarbimistippude ajal kasutatavate fossiilsete kütuste puhul, olukord on pingeline samuti meie põhikütuse ehk kodumaise metsa- ja puidutööstuse jäätmete turul. Ainult erinevaid kütuseid kombineerides saame sel küttehooajal tagada, et soojust jagub ka kõige külmematel päevadel,“ selgitas Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt. „Mitte kõik soojusettevõtted ei oma võimalust kasutada erinevaid kütuseliike. Utilitas on sellist tehnilist võimekust alati reservina hoidnud ning nüüd leiab see ka kasutust.“

Enam kui 2/3 Utilitase klientide tarbitavast soojusest toodetakse puiduhakkest või on heitsoojus. Kõige külmematel perioodidel kasutatakse teatud linnades lisaks maagaasi. Utilitasel on tänaseks varutud suur hulk erinevaid kütuseid: puiduhaket, maagaasi, põlevkiviõli ja diislikütust ning läbirääkimised lisakoguste osas jätkuvad.

„Utilitase jaoks on selline laialdasem reservkütuste kasutamine selgelt ajutine energiakriisist tingitud lahendus. Meie eesmärk on muuta energiatootmine süsinikuneutraalseks hiljemalt aastaks 2030 ning tagada energiateenuse kättesaadavus läbi energiasõltumatuse saavutamise. Energiakriis annab tugeva hoobi majandusele, kuid signaliseerib selgelt vajadust investeerida energiasõltumatusesse ning minna kiiremini 100% taastuvenergiaallikatele üle,“ lisas Kitt.

Soojuse hinnad on otseselt seotud energiatootmisel kasutatud kütuste hindadega ning energiakriis on viimase aasta jooksul kergitanud hindasid üle Eesti.

„Piirkondades, kus eelmisel sügisel vastavalt maagaasi hinnatõusule hindu juba korrigeerisime, näiteks Tallinnas ja Maardus saame hoida vähemalt küttehooaja alguses hinna muutmata, kuid teistes linnades toimuvad korrektsioonid sel aastal. Põhjuseks on hinnatõusu jõudmine ka puiduhakkesse,“ kirjeldas Kitt. Utilitase kaugkütteteenuse hinnad on tänu puiduhakke põhikütusena kasutamisele siiski oluliselt madalamad kui ainult maagaasi kasutatavates piirkondades.