Uudised
08.08.2022

Adveni Tallinna kliendid liidetakse oktoobrist Utilitase kaugkütte võrgupiirkonnaga

Adveni Tallinnas asuvate võrgupiirkondade kaugküttekliendid liituvad alates 1. oktoobrist Utilitase võrgupiirkonnaga. Liitumine hõlmab 251 hoonet Adveni võrgupiirkondades Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Pirital.

Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus rekordiliselt kõrge maagaasi hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. Võrgupiirkondade ühendamine on kooskõlastatud konkurentsiametiga. Praegu haldavad Utilitas ja Adven Tallinnas kokku nelja kaugkütte võrgupiirkonda, mis teenindavad enamikku pealinna kaugkütteklientidest. Utilitase kaugkütte soojuse tootmises on kasutusel peamiselt biomass ja heitsoojus ning tippude katmiseks maagaas. Adveni Tallinnas hallatavad katlamajad põhinevad täna ainult maagaasil.

„Energiakriisi olukorras peame leidma kiireid lahendusi, kuidas tagada üheaegselt nii toimepidevus kui ka tarbijatele jõukohane soojuse hind. Kuna enam kui 2/3 Utilitase klientide tarbitavast soojusest toodetakse Tallinnas taastuvatest energiaallikatest ning kasutame maagaasi vaid külmadel aegadel, oli meie soojuse hind eelmisel kütteperioodil ainult maagaasist energiat tootvatest soojustootjatest enam kui kaks korda madalam,“ selgitas AS Utilitas Tallinn juhatuse esimees Robert Kitt.

Utilitas tegeleb praegu eesoleva kütteperioodi kütuste varumisega ning on esitanud keskkonnaametile taotluse kasutada Tallinnas ajutiselt lisaks ka põlevkiviõli. Soojuse hind sõltub otseselt kütuste hinnast ning kuigi kogu kütteperioodi soojuse hinda pole veel võimalik välja tuua, siis tõenäoliselt aitab põlevkiviõli kasutuselevõtt tasandada maagaasi veelgi tõusnud hinda. Alates 2022. aasta veebruarist kehtib Utilitase Tallinna võrgupiirkonnas piirhind 97,15 €/MWh + km.

Teenuse osutaja vahetumisega jätkub soojusvarustus katkematult. Adven ja Utilitas on saatnud muudatusest mõjutatud klientidele teavituse ning Utilitas võtab lepingu sõlmimiseks ja kauglugemissüsteemi ümberkorraldamiseks Adveni klientidega ise ühendust. Kaugkütteteenuse osutamise aluseks alates 1. oktoobrist 2022 on Utilitasega allkirjastatud soojuse ostu-müügileping. Tallinna võrgupiirkonnas varustab Utilitas soojusega 4 200 hoonet. Mahult moodustab Adveni klientide aastane soojuse tarbimine umbes 2% Utilitase Tallinna võrgupiirkonna klientide tarbimisest.