Uudised
13.09.2022

Avalikustati Utilitas Windi Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programm

Valminud on Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programm. Saare-Liivi meretuulepark asub Liivi lahes Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal.

Kavandatava meretuulepargi ala keskkonnatingimused tulenevad suuresti Läänemere üldistest omadustest. Meretuulepargi alal on head tuuleolud, valdavad edelatuuled, mis on kõige energiarikkamad. Mere sügavus piirkonnas on 10-30 m, mis on meretuulepargi rajamiseks optimaalseim.

KMH programmis on välja toodud kavandatava tegevuse eeldatavalt olulised mõjud, nende prognoos- ja hindamismeetodid ning teostatavad uuringud. KMH raames hinnatakse mõjusid loodusele, kultuuripärandile, sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale, laeva- ja lennuliiklusele ning teostatakse visualiseeringud.

KMH programmi koostamise hetkeks ja programmi koostamise ajal selgunud keskkonnapiirangutest tulenevalt võetakse KMH raames vaatluse alla põhialternatiiv, milleks on kuni 160 elektrituulikuga meretuulepark, kus tuulikute omavaheline kaugus on orienteeruvalt 1 km.

„Energiakriisi olukorras on uute taastuvenergiavõimsuste kiire lisandumine äärmiselt oluline kogu ühiskonnale, sest see tagab meile energiasõltumatuse, madalamad energiahinnad ja koormab fossiilsete kütustega võrreldes oluliselt vähem looduskeskkonda. Meretuulepark on Eesti jaoks kõige reaalsem lahendus veel sel kümnendil energiasõltumatuseni jõudmiseks. Meil on sõlmitud lepingud kõigi hoonestusloa algatamise otsuses välja toodud keskkonnauuringute läbiviimiseks ning enamik neist on juba käimas või ettevalmistamisel,“ selgitas Utilitas Wind planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts.

Arvestades kavandatava tuulepargi asukohta menetletakse KMH protsessi piiriüleselt. Paralleelselt toimub KMH programmi avalikustamine Lätis, Leedus, Rootsis ning Soomes. KMH programmi koostajateks on keskkonnakonsultatsioonifirma Roheplaan OÜ koostöös Hendrikson&Ko OÜ, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi ning mitmete teiste ekspertidega. KMH juhtekspert on Riin Kutsar. Avalikud arutelud toimuvad 17. oktoobril kell 11 Kihnu rahvamajas ja 19. oktoobril kell 17.00 Pärnus, aadressil Suur-Sepa 16, III korrus. Pärnu linna arutelul 19. oktoobril on võimalus osaleda ka MS Teamsi kaudu virtuaalselt.

Meretuuleparkideks sobilikud alad Liivi lahes määrati 2017. aastal kehtestatud Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringuga. TTJA algatas Utilitas Windi Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa menetluse 2021. aasta lõpus. Utilitas Windi eesmärk on saada ehituseks vajalikud load kätte 2025. aastal ja hiljemalt 2028. aastal võiks Saare-Liivi meretuulepark toota keskkonnasõbralikku elektrit. Arenduse esimeses etapis on planeeritud püstitada, vastavalt põhivõrguettevõtte poolt väljastatud tehnilistele tingimustele, ligikaudu 80 tuulikut koguvõimsusega 1200 MW, mille iga-aastane eeldatav elektritoodang ületab 5 TWh.

KHM programmiga saab tutvuda siin.