Projekti osalised
ULP-RES projekti elluviijad ja arendajad:

  • Utilitas Wind SIA, kes tegutseb projekti koordinaatorina, on projekti kasusaaja;
  • Utilitas Wind OÜ, kes tegutseb siduspoolena, on projekti kasusaaja.

Projektist saadav kasu
ULP-RES projekti rajamine ja tuulepargi käitamine aitab oluliselt kaasa piirkondliku elektritootmise suurendamisele taastuvenergia lahenduste (RES) abil, hõlbustades ELi elektirenergia siseturu integreerimist ja panustades kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse Euroopas. Samuti aitab see kaasa energiajulgeoleku tugevdamisele – väheneb fossiilsete kütuste kasutamine, kuna need asendatakse taastuvenergiaga, ning seega kahaneb mõlema riigi vajadus elektrit importida.

Investeeringud
Kavandatud koguinvesteering ULP-RES projekti elluviimiseks on kuni 296 miljonit eurot.

Projekti hetkeseis
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusametile (CINEA) esitatud rahastustaotlus sisaldab tuulikute taristu I etapi ehitustöid – teed, kaablid, tuulikute vundamendid. Taotlus esitati 06.02.2024.

Ajakava
Rahastuseks esitatud taotluspakettide hindamine viiakse läbi ajavahemikus 2024. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta aprillini.
Eeldatavasti peaks tuulepark tööle hakkama 2026. aasta lõpuks, Eestis paiknev osa 2027. aasta lõpuks.


Cross-border renewable energy projects (CEF Energy)
Project “Utilitas Lode-Penuja RES Wind Park”

As per Commission Delegated Regulation C(2023)6133/2 adopted on 19/09/2023. The project “Utilitas Lode-Penuja RES Wind Park” (ULP-RES WP) is included in the list of CB RES projects.

Call for works 2023 application
Proposal ID 101177750
Acronym ULP-RES WP