Uudised
08.04.2020

Erakordselt soe talv vähendas hoonete energiakulu

Foto: Utilitas Tallinna Elektrijaam Väos

Energiakontsern Utilitas tootis tänavu esimeses kvartalis 680 000 MWh soojus- ja 90 000 MWh elektrienergiat, millest üle 500 000 MWh energiat toodeti taastuvatest allikatest. Võrreldes 2019. aasta esimese kvartaliga kasvas Utilitase rohelise energia toodang 25 protsenti.

Kuigi taastuvenergia mahud ja osakaal suurenesid, avaldas erakordselt soe ja lumeta talv otsest mõju energiatarbimisele ning võrreldes mullusega tarbisid Utilitase kliendid esimeses kvartalis 12% vähem soojust. Kõik esimese kvartali kuud olid tavapärasest tunduvalt soojemad ning kuu keskmised õhutemperatuurid ei langenud allapoole nulli. Eriliselt soe oli jaanuar, mis oli 59 aasta kõige soojem jaanuarikuu, keskmise õhutemperatuuriga +3,1 °C.

„Globaalne kliimasoojenemine jätkub kiirenevas tempos ja mõjutab otseselt ka Eesti elukeskkonda. Kui 2019. aasta esimene kvartal oli tavapärasest soojem, siis tänavune aasta algus oli veelgi soojem. Utilitas on seadnud esikohale taastuvenergia kasutamise edendamise, et maksimaalselt piirata energiatarbimisest tekkivat keskkonnajalajälge. Peame oluliseks kliimaneutraalsuse poole liikumist ka sõltumata võimalikest tagasilöökidest maailma majandusarengus,“ sõnas Utilitase kontserni juht Priit Koit.

COVID-19 pandeemia tingimustes on Utilitase põhifookuseks elutähtsa teenuse häirimatu osutamise tagamine. „Oleme rakendanud grupi ettevõtetes täiendavaid meetmeid haiguse leviku tõkestamiseks, vähendasime miinimumini inimkontakte, paljud töötajatest on kaugtööl ning oleme panustanud töökeskkonna ohutuse suurendamisse nende operatiivtöötajate jaoks, kelle töökohtadel viibimine on vältimatu,“ märkis Koit. „Vaid kogu ühiskonna ühise panusena saame aidata kaasa olukorra kiiremale normaliseerumisele,“ tõdes Koit.

Keskkonnahoiu ja efektiivsuse huvides investeerib Utilitas tänavu 36 miljonit eurot. „Sellest lõviosa läheb soojustorustiku rekonstrueerimisse, mille käigus vahetame välja vanad amortiseerunud torud uute eelisoleeritud torude vastu, et võrgurikkeid ennetada. Nii praegu kui ka edaspidi otsime pidevalt võimalusi innovaatiliste ja keskkonnasõbralikke lahenduste juurutamiseks,“ ütles Koit. „Kõik meie alltöövõtjad on kinnitanud eriolukorrast tingitud käitumisreeglite järgimist ning usume, et saame kõik projektid plaanipäraselt ellu viia,“ täpsustas ta.

Taastuvkütusest energia tootmisega piiras Utilitas esimeses kvartalis CO₂-heitmeid 185 000 tonni võrra, mis muidu oleks maagaasi ja põlevkivi kasutades atmosfääri paiskunud. Soojuse ja elektri koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine kaugküttes vähendada oluliselt kasvuhoonegaaside emissiooni ning aitab seeläbi kaasa kliimasoojenemise pidurdamisele.

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja Eestis, kelle põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärk on keskkonnasäästlik ja efektiivne energiatootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega «Tõhus kaugküte». Utilitas varustab kaugküttesoojusega ligi 5000 hoonet, sealhulgas üle 173 000 kodumajapidamise kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.