Blogi
01.06.2022

Mida saab näha Utilitase iseteenindusportaalist?

Utilitase iseteenindusportaalis saad mugavalt Sulle sobival ajal jälgida, kui palju ja kui keskkonnasõbralikult Sinu hoone soojust tarbib.

Utilitase iseteenindusportaalis saad:

  • vaadata, millal tarbib Su hoone soojust rohkem ja millal vähem;
  • võrrelda, kui efektiivne on Sinu hoone küttesüsteem võrreldes teiste sarnaste hoonetega;
  • vaadata, missuguseid kütuseid hoonele soojuse tootmiseks kasutatakse;
  • näha, kui suur on Sinu hoone süsinikujalajälg;
  • saata Utilitase klienditeenindusele e-kirju;
  • alla laadida arveid jpm.

1. Iseteenindusportaali avalehel on info Sinu hoone kohta: aadress, hoone tüüp, köetav pindala, hoone soojuse tarbimine ja teised parameetrid. Muuhulgas näed, Sinu hoone kütmisel.

2. Kui Utilitase võrguga on ühendanud mitu hoonet, klõpsa rippmenüüst „vali hoone“ hoone, mille kohta soovid infot kuvada.

3. Oma hoone energiatarbimist saad vaadata erinevate perioodide lõikes. Selleks klõpsa „perioodi valik“ ning vali endale sobiv ajavahemik. Graafikult saad tarbimist vaadata nii aasta, kuu, päeva kui ka tunni kaupa. Valiku tegemiseks klõpsa „intervalli valik“ ja vali endale sobiv intervall.

4. Graafiku kõrgeimad tulbad näitavad tarbimishüppeid ehk hetki, mil on soojuse tarbimine teravalt kasvanud. Kui viid oma kursori graafiku kõrgeimate tulpade peale, näed tarbimishüppe täpsemaid andmeid.

5. Lisaks saab iseteenindusest näha arvestuspunkti parameetreid (AP), mis võimaldavad olla kursis soojussõlme töö ja automaatika seadistuste ökonoomsusega.

Mida suurem on näitaja „Keskmine delta T“, seda efektiivsemalt töötab soojussõlm. Efektiivne soojussõlm hoiab kokku soojuskulusid, vähendab soojuskadusid ning säästab loodust.

„Keskmist delta T“ saab vaadata ka graafikul.

Kui „Vaata graafikul“ delta T tulp on punasest joonest allpool, annab see märku, et soojussõlm ei tööta efektiivselt ja tuleb uurida, milles võib asi olla.

Iseteenindusportaali rubriigist „Aruandlus“ valides „Arvestuspunktide temperatuuride ja vooluhulga graafikud“ näeb delta T infot veelgi täpsemalt. Kui delta T graafik on delta T piirjoonest allpool, annab see märku, et soojussõlm ei tööta efektiivselt ja see tuleb korda teha.

6. Iseteenindusportaali rubriigist „Aruandlus“ valides „Hoone soojuse tarbimine“ näeb tarbitud energia kogust läbi aja ning samuti soojuse tarbimist ruutmeetri kohta. Tänu nendele andmetele on võimalik võrrelda hoone küttesüsteemi efektiivsust teiste sarnaste hoonetega.

7. Klõpsates „Aruandluse“ lehelt rubriigile „Hoone soojuse tarbimine“, on võimalus jälgida, kui palju tarbib Sinu hoone soojust võrreldes teiste samatüübiliste hoonetega.

8. Klõpsates „Aruandluse“ lehelt rubriigile „Kasutatud kütused ja CO2-jalajälg“ näed, kui suur on Su hoone süsinikujalajälg ja missuguseid kütuseid hoonele soojuse tootmiseks kasutatakse.