Peamised praktikavaldkonnad

Elektri ja soojuse tootmine

Õpid, kuidas käib elektri ja soojuse tootmine koostootmisjaamades ja katlamajades. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida elektri ja soojuse tootmiseks kasutatavaid tehnoloogiaid ja seadmeid: vee- ja aurukatlaid, auruturbiine, soojuspumpasid, põleteid jms. Saad ülevaate hoonete soojussõlmedest, nende ülevaatusest ja inspekteerimisest.

Elektri- ja automaatikaseadmete hooldamine

Õpid, kuidas soojus- või päikeseenergiast teha elektrienergiat ja seda protsessi automatiseerida, monitoorida. Tutvud erinevate pingeastmetel jaotusseadmetega, liinidega, trafodega, päikesepaneelidega, inverteritega, alalditega, akudega, sagedusmuunduritega. Teed seadmete, käidualade ja liinide kaitsevööndites ülevaatusi. Õpid elektrialaste tööde korraldamise ja ohutustehnika põhimõtteid, harjutad nende järgimist.

Mehaanikaseadmete hooldamine

Õpid biokütuste käitlus- ja transportseadmete, katelde, auruturbiinide, tuhaärastusseadmete tööpõhimõtteid ning tutvud nende seadmete hoolduspõhimõtetega. Teostad nendele seadmetele ülevaatusi, osaled hoolduste ning remontide planeerimis- ja teostusprotsessides.

Keemiavaldkond

Saad kogemusi ettevõtte objektidel veeproovide võtmisel, analüüside tegemisel, töölahuste valmistamisel ning kontrollida pidevseire seadmete tööd.

Võrgujuhtimine

Tegeled soojusallikate,  -seadmete ja  -võrkude töö operatiivjuhtimisega. Saad ülevaate soojusvõrkudega seonduvast operatiivinfo vastuvõtmisest, töötlemisest ja edastamisest.

Võrguhooldus

Õpid, kuidas edastada soojusenergiat soojusallikast tarbijani. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida soojusvõrkude planeerimise, ehitamise, hoolduse ja remondiga seotud protsesside kohta.

Klienditeenindus

Töötad klientidega ja tutvud CRM tarkvara funktsionaalsusega. Saad ülevaate soojuse ja kaugjahutuse ostu-müügilepingutest, piiritlusaktidest, kliendilepingute sõlmimisest ja kliendiportfelli haldamisest. Õpid tarbitava soojuse mõõtmise järelevalve, soojusarvestite ja kauglugemissüsteemi kohta.

Projektijuhtimine

Saad ülevaate ja teadmised energeetikavaldkonna arendusprojektide juhtimisest.

Miks tulla meile praktikandiks?

Loe lähemalt Utilitase väärtuste ja missiooni kohta, ning millega Utilitas tegeleb