Uudised
19.02.2024

“Tuul viib õue!” kingib koolidele kaasaegsed õppevahendid

Taastuvenergia arendaja Utilitas Wind ja haridusettevõte Huvi kingivad kaheksale Eesti koolile tuuleenergia õuesõppekomplektid, mille abil saavad põhikooli noored siduda erinevaid õppeaineid õues tuult püüdes.

Projekti eesmärk on tutvustada tuuleenergia võimalusi, aidata õpilastel luua seoseid koolis õpitava teooria ning elus vajaminevate oskuste ja teadmiste vahel. Eesti haridusettevõtte Huvi loodud õuesõppekomplektid koosnevad kokkupandavatest tuulikutest ning STEAM-lähenemisele tuginevatest vahenditest ja õppematerjalidest.

STEAM (eesti keeles ka MATIK) tähendab viie valdkonna – matemaatika, tehnika, teaduse, inseneeria ja kunsti ühendamist praktilise kallakuga õppes, kus lisaks aineteadmistele on väga oluline üldpädevuste kujundamine.

„Läbi STEAM projektide õpetame lapsi leidma lahendusi selliselt, nagu me täiskasvanuna seda oma elus teeme – oma erinevaid teadmisi ja kogemusi kombineerides ning enamasti koostöös kolleegide või sõpradega,” selgitas Huvi juht Triin Visnapuu-Sepp. “Kui palju meie klass energiat kulutab? Kust seda energiat saada? Millised labad ma peaksin tuulikule disainima, et see mu telefoni laadima paneks?” tõi ta näiteid päriselulistest probleemidest, mida noored projekti raames lahendama asuvad.

“Soovime koostöös Huviga anda koolinoortele võimaluse ühendada klassiruumis omandatud teadmised reaalsete väljakutsetega ning avastada tuuleenergia kiirelt areneva valdkonna põnevaid võimalusi,” ütles Utilitas Wind tuuleparkide arendusjuht Kristiina Nauts. “Projektipõhine õpe nii nagu Huvi seda pakub, võimaldab tunnist omandatud teadmisi siduda praktiliste töödega, mis teeb kindlasti õppimise ning õpitu omandamise lihtsamaks ning loodetavasti tekitab see noortes huvi loodus- ja täppisteaduste vastu.”

Projektis “Tuul viib õue!” osalevad Abja Gümnaasium, Kihnu Kool, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Lihula Gümnaasium, Pärnu Vanalinna Põhikool, Surju Kool, Tori Põhikool ja Vändra Gümnaasium. Kõik koolid saavad tänavu märtsis endale Huvi tuulikukomplektid ja STEAM-õppematerjalid, mida saab kasutada ka järgmistel õppeaastatel.

Õpetajatele toimuvad inspiratsiooni-ja õppepäevad, mille raames tutvutakse STEAM-õuesõppega, jagatakse kogemusi kolleegidega, külastatakse Utilitase Saarde tuuleparki ning Tallinnas asuvat Väo energiakompleksi. Koolides läbiviidavad tuuleprojektid annavad võimaluse kaasata õppetöösse ka lapsevanemaid ja kohalikku kogukonda.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.

Huvi on Eesti ettevõte, mille loodud õuesõppevahendid aitavad kasvatada huvi loodus-ja täppisteaduste ning inseneeria erialade vastu ning kujundada (töö)eluks vajalikke oskusi enesejuhtimisest meeskonnatööni. Õues õppimine aitab kaasa sügavale õppimisele, paneb koolipäeva jooksul rohkem liikuma ning annab õpilastele võimaluse uurida, katsetada, eksida ja õnnestuda. Tegutseme Motor OÜ tütarbrändina. Motor OÜ disainib ja toodab ekspositsioone muuseumidele ja teaduskeskustele. www.huvioutdoor.com

Foto (Keijo Koort): “Tuul viib õue” projektis osalevate koolide õpetajad tutvusid inspiratsioonipäeval Huvi õppekomplektiga ning Saarde tuulepargiga.