Uudised
26.03.2021

Ülemiste City läheb 11 miljoni euro eest üle keskkonda säästvale kaugküttele ja -jahutusele

Foto: Julia-Maria Linna

Ülemiste City arendajad Technopolis Ülemiste AS ja Mainor Ülemiste AS investeerivad koos energiakontserniga Utilitas 11 miljonit eurot, et liita linnak kaugkütte ja -jahutuse võrku ning loobuda maagaasiga kütmisest.

„Oleme linnakuga tegemas rohepööret – eelmisel aastal läksime üle rohelisele elektrile ning lähiaastatel saame loobuda täielikult fossiilse maagaasi põletamisest, millest oleme siiani linnakus sõltunud,“ sõnas Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov. „Rohetrend on kõige üllam trend maailmas, sest see paneb teisiti mõtlema, et mida ja kui palju üldse tarbida. Technopolis Grupi eesmärk on vähendada aastaks 2025 sisse ostetava energia mahtu 10% võrra ning panustada ka tulevikus aina enam rohelistele lahendustele.“

„Loome keskkonda, mis toetaks igakülgselt meie talentide arengut. Jätkusuutlikkusel ja rohelisel mõtteviisil on selles väga oluline roll täita,“ selgitas Mainor Ülemiste AS juhatuse liige Teet Raudsep. „Oodatust olulisemalt suuremat huvi on tuntud linnakus esimesena kaugküttega ja -jahutusega liituva Tominga rohehoone vastu, mis valmib järgmise aasta novembris. Piltlikult öeldes istutame tulevikus hoonega igal aastal ühe 3500 puuga metsatuka, mida uudne lahendus meil CO² osas säästa aitab.”

Utilitas energiakontserni juhi Priit Koidu sõnul toetab fossiilkütustest loobumine nii Euroopa Liidu kui ka Eesti kliimaeesmärkide saavutamist: „Euroopa Komisjon tutvustas eelmise aasta lõpus uut ambitsioonikat plaani, milles nähakse ette kasvuhoonegaaside heitmete vähendamist 2030. aastaks 40 protsendi asemel vähemalt 55 protsendi võrra. Energeetikal on nende plaanide elluviimises keskne roll. Seetõttu energiasektoris peame pidevalt arenema, võtma kasutusele taastuvaid ja kütusevabu energialahendusi ning suurendama tootmise efektiivsust, et jõuda sektori dekarboniseerimiseni,“ sõnas Priit Koit.

„Ülemiste City kaugenergiaga ühendamise ehituse esimene etapp lõpetatakse juba selle aasta sügiseks ning 2022. aasta lõpuks loome liitumisvalmiduse kogu linnakule,“ selgitab Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse esimees Robert Kitt. „Ülemiste City, mis seni sõltus saja protsendi ulatuses maagaasist on üks esimesi suunanäitajaid, mis läheb Tallinnas üle keskkonnasäästlikule lahendusele, vastates kõigile keskkonnanõuetele veel aastakümnete pärast. Usume, et selliseid tulevikku vaatavaid arendajaid lisandub Rohelisse Pealinna veelgi,“ lisas Kitt.

Esimeses etapis rajatavast torustikust on suur osa piirkonda varustav peamagistraal ja torustiku läbiviik Peterburi maantee ning Suur-Sõjamäe tänava vahelise raudteeharude alt. Torustike ehitust alustati Valukoja ja Sepise vahelisel alal. Kogu kvartalisisene kaugkütte- ja -jahutustorustik paigaldatakse paralleelselt, mis aitab ehituskulusid optimeerida.

Esimeses etapis liitub kaugenergiaga Ülemiste Citys üle 100 000 m² netopinda. Linnaku kaugkütte ja -jahutuse arendamisse investeerivad osapooled 11 miljonit eurot ning investeeringud jätkuvad vastavalt hoonete liitumistele. Kaugkütte- ja jahutusvõrgu projekteerija on HeatConsult OÜ ja ehituse peatöövõtja on AS KE Infra.

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) on endise Dvigateli tehase territooriumile loodud kaasaegse linnaosa Ülemiste City suurarendaja. Linnakus tegutseb täna ligi 400 ettevõtet ning seal on endale töökoha leidnud ca 10000 töötajat. Technopolis Ülemiste AS kuulub 51 protsendilise osalusega Soome firmale Technopolis Technopolis Holding Plc ning 49 protsendilise osalusega AS-le Mainor Ülemiste.

Utilitas (www.utilitas.ee) toodab soojust ja elektrit ning pakub kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Utilitase soojustorustiku pikkus ületab 550 kilomeetrit. Grupi ettevõtted käitavad 26 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja üheksat päikeseelektrijaama. Gruppi kuuluvad kaugkütteettevõtted AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti ning Tallinnas soojust ja elektrit tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

Mainor Ülemiste AS (www.mainorulemiste.ee) põhitegevus on Ülemiste City ärilinnaku arendamine. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 150 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus tegutseb ligi 500 ettevõttet.