Uudised
03.02.2021

Utilitas ja Tallinna linn omandavad ASi Tallinna Vesi suuromaniku osaluse

Paremalt Utilitase kontserni juht Priit Koit, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, United Utilities tehingunõustaja Sven Papp. Foto: Raigo Pajula

Tallinna linnavalitsus kiitis täna heaks lepingu, mille järgi omandavad Tallinna linn ja energiakontsern Utilitas võrdsetel alustel AS Tallinna Vesi suuromaniku United Utilities Tallinn B.V osaluse vee-ettevõttes hinnaga 14,20 eurot aktsia eest. Tehingu tulemusel saab Tallinna linn 52,35 protsendiga AS Tallinna Vesi enamusosanikuks, Utilitase osaluseks kujuneb 17,65 protsenti. Tehingu maht on 100,3 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on oluline, et Tallinn taastab linna strateegilise positsiooni elutähtsat teenust pakkuvas ettevõttes. „Tegemist on Tallinna jaoks mõistliku finantsinvesteeringuga, mis annab pikaajalist tootlust ja lisatulu. Samas oli meile oluline kaasata strateegiline partner, kes omab kogemusi rangelt reguleeritud turul tegutseva ettevõtte opereerimisel, et tagada ettevõtte areng ja ka aktsionäride ootused, sest meie soov on, et Tallinna Vesi jääb ka edaspidi börsiettevõtteks. Eelolevatel aastatel on kavas senisest enam investeerida ettevõtte infrastruktuuri. Peame oluliseks kommunaalteenuste ökoloogilist jalajälge Tallinnas veelgi vähendada. Täname pikaajalist partnerit United Utilitiest panuse eest ettevõtte arendamisse ja heasse käekäiku,“ sõnas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna linna poolt AS Tallinna Vesi aktsiate omandamise peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu, mille kohta on Tallinna Linnavalitsus valmistanud ette vastava otsuse projekti. Tallinna Linnavalitsus esitab otsuse eelnõu Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021. aasta päevakorda lisamiseks.

United Utilitiesi 35,3-protsendilise osaluse omandamise tehingu lõpule viimiseks on vajalik koondumisluba Konkurentsiametilt. Kui vastavad eeltingimused on täidetud, viiakse United Utilities Tallinn B.V-lt omandamine lõpule eeldatavasti märtsis 2021. Tulenevalt kontrollosaluse muutumisest tekib Tallinna linnal ja Utilitasel kohustus esitada ühiselt AS Tallinna Vesi aktsionäridele ülevõtmispakkumine, mis korraldatakse pärast United Utilities Tallinn B.V osaluse tegelikku omandamist ja Finantsinspektsioonilt ülevõtmispakkumise läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamist. Ülevõtmispakkumine ja selle tingimused kuulutatakse välja eraldi, kui need on Finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud.

„Tänu oma pikaajalisele kogemusele kommunaalteenuste sektoris suudame koostöös linnaga tagada tallinlastele jätkuvalt kõrgekvaliteetset veeteenust. AS-il Tallinna Vesi on professionaalne ja kogenud meeskond ning näeme mitmes suunas ühist arengu- ja sünergia potentsiaali vee- ja energeetika valdkondade vahel, mis tõstab mõlema suuna efektiivsust ja aitab linna süsinikuneutraalsuse poole liikumisel,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit. „Taristuteenuste pakkujatel on suur roll linna süsinikujalajälje vähendamisel, valdkondade sünkroniseeritud areng ja positiivne koosmõju aitavad vaieldamatult sellele kaasa.“

AS Tallinna Vesi nõukogu jääb üheksaliikmeliseks, millest neli kohta on Tallinna linnal, kolm Utilitasel ja kaks on sõltumatud liikmed. Tallinna linnal ja Utilitasel on enam kui kahekümne aasta pikkune koostöö kaugkütte valdkonnas. Utilitase suuromanik First Sentier Investors’il on laiahaardelised rahvusvahelised kogemused infrastruktuuriettevõtete, seal hulgas vee-ettevõtete opereerimisel, olles investoriks muuhulgas Suurbritannia ühes suurimas vee-ettevõttes Anglian Water ja Saksamaa energia- ja veekontsernis MVV Energie.

United Utilities esindaja, ASi Tallina Vesi nõukogu esimehe Simon Gardineri kinnitusel on United Utilities Tallinna linnale tänulik usalduse ja võimaluse eest olla üle 20 aasta linna partner vee-ettevõttena. „Oleme alati püüdnud linna ja linnakodanike usaldust õigustada, töötanud järjepidevalt tallinlastele teenuse parendamise nimel ning usume, et õnnestusime selles. Olen erakordselt tänulik meie pühendunud töötajatele, kelle oskused ja panustamine tegid ühised head tulemused võimalikuks. Tänan südamest kõiki Tallinna Vee töötajaid ning juhatuse liikmeid, kelle saavutused olid silmapaistvad. Soovime linnale ja Utilitasele jõudu edaspidiseks ja oleme kindlad, et Tallinna Vesi on ka tulevikus edukas ettevõte.“

Tallinna linna ja Utilitast nõustasid tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel finatsnõustajana Superia ja õigusnõustajana advokaadibüroo Triniti ning Utilitast täiendavalt advokaadibüroo COBALT.

United Utilities’t nõustasid finantsnõustajana EY ja õigusnõustajana Slaughter and May ja advokaadibüroo Ellex.

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Ettevõte haldab 550 km kaugküttetorustikku ning varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas – Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Utilitas tootis 2020. aastal 1,7 TWh soojus- ning 394 GWh elektrienergiat. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal 127 miljonit eurot ning varade maht 386 miljonit eurot. Ettevõtte omanikeks on European Diversified Infrastructure Fund II (85%), mille varasid juhib First Sentier Investors ja OÜ Utilitas juhtkonnaliikmete ettevõtted (15%).