Uudised
31.03.2022

Utilitas ostis Lätis Grobina tuulepargi

Energiakontsern Utilitas omandas täna Grobina tuulepargi, mis on Läti üks suurematest ja koosneb 33 Enerconi tuuleturbiinist koguvõimsusega 19,8 MW.

„Tuuleenergia on osa Utilitase pikaajalisest strateegiast, millega soovime kindlustada oma positsiooni piirkonna juhtiva taastuvenergia tootjana. Meil on hea meel laiendada oma portfelli ka Grobina tuulepargi omandamisega lisaks 2022. aasta sügisel valmivale Tārgale tuulepargile koguvõimsusega 58,8 MW. Investeerime jätkuvalt taastuvenergiasse, et aidata regiooni energia-, julgeoleku- ja kliimaprobleeme lahendada,“ ütles Utilitase tuuleenergiaettevõtte OÜ Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

„Hetkel on tuuleenergia osakaal Läti elektritootmises vaid 3%, mis on meie piirkonna tuuleenergia keskmist osakaalu arvestades väga madal. Grobina tuulepargi omandamise ja Tārgale tuulepargi ehitamisega töötame selle nimel, et parandada Läti energiajulgeolekut, vähendada sõltuvust imporditud energiakandjatest ja suurendada taastuvenergia osakaalu, aidates seeläbi riigil oma taastuvenergiaalaseid eesmärke saavutada,” kinnitas Utilitase vastutav projektijuht Renārs Urbanovičs.

„2022. aastal jõuab lõpule SIA Privātu Aktīvu Pārvalde 15 aasta pikkune rahastuskava, mis nägi ette investeeringuid taastuvenergiasse, eriti just tuuleparkidesse. Sellest lähtuvalt on ettevõtte juhatus otsustanud ära müüa investeerimisportfelli SIA INPO 24 koos Grobina tuulepargiga, väljudes seega antud investeeringust täielikult,” teatas Juris Petersons Grobina tuulepargi müüja SIA Privātu Aktīvu Pārvalde esindaja.

Grobina tuulikuid on professionaalselt hooldanud Enerconi spetsialistid, mis on taganud pargi kõrge käideldavuse kogu perioodi vältel. Utilitas kavatseb tuulikute käitamist jätkata ja loodab kasutada Grobina tuuleparki platvormina edasisteks arenguteks. Utilitase eesmärk on kasvatada oma tootmisportfelli Lätis ning selleks tehakse koostööd riigi, kohalike omavalitsuse, kogukondade, maaomanike ja teiste osapooltega.

Utilitasel on Eestisse plaanis rajada nii maismaa- kui meretuuleparke. Utilitase Liivi lahte planeeritava meretuulepargi osas on TTJA alustanud hoonestusloa menetlust ning on algatatud keskkonnamõjude hindamine.

Tuuleenergia on üks säästvamaid energiaallikaid ning just tuuleparkidel on oluline osa Läti 2030. aastaks seatud ambitsioonikate taastuvenergiaalaste eesmärkide saavutamisel. Vastavalt Läti riiklikule kliima- ja energiakavale aastatel 2021–2030 eeldatakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu suurenemist vähemalt 67%-ni. Taastuvenergia tootmise suurendamine käib käsikäes EL-i kliimaneutraalsuse eesmärgiga, mis tuleks saavutada 2050. aastaks. Ka praegune Ukraina sõda on tõstnud taastuvenergia teema olulisust ning sellega on vaja tegelda viivitamatult mitte üksnes Lätis, vaid Euroopa Liidus tervikuna, suurendamaks Euroopa energiasüsteemi vastupidavust ja sõltumatust.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte. 2021. aastal tootis Utilitas 1,7 TWh soojust ja 330 GWh elektrit. 66% energiast oli toodetud taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning kavandades ka esimest rohelise vesiniku pilootprojekti. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 161 miljonit eurot ja varade maht 486 miljonit eurot. Ettevõtte omanikeks on European Diversified Infrastructure Fund II, mille varasid haldavad First Sentier Investors ja Utilitase juhatuse liikmetele kuuluvad ettevõtted.