Uudised
20.07.2022

Utilitas tootis 85% energiast taastuvatest allikatest

Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas tootis tänavu teises kvartalis 340 GWh rohelist energiat, mis moodustas 85% kontserni kogutoodangust.

Kokku tootis Utilitas teises kvartalis ligi 400 GWh energiat, millest soojust 293 GWh ja elektrit 106 GWh. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas energia toodang 11% võrra, sh rohelise energia toodang 13% võrra.

“Oleme järjepidevalt investeerinud nii tehnoloogiasse kui ka kütuste vahetamisesse, et vähendada sõltuvust imporditud fossiilsetest kütustest. Aasta keskmisena kasutatakse Utilitase soojuse tootmises üle 2/3 biomassi ja heitsoojust ning vähene maagaasi kasutamine võimaldas meil hoida soojuse hinna kuni kaks korda madalama kui piirkondades, kus soojust toodetakse vaid maagaasist,” selgitas Utilitas kontserni juht Priit Koit. „Täiendavate tuuleenergia tootmisvõimsuste rajamine panustab kogu regiooni taastuvenergia osakaalu suurendamisse ning vähendab fossiilkütuste kasutuse vajadust ka elektri tootmisel.“

Energiakriisi lahendamisel on ülioluline roll uute taastuvenergia tootmisvõimsuste kiirendatud rajamisel. Eeldusel, et riik ja kohalikud omavalitsused teevad arendajatega tõhusat koostööd ja kiirendavad planeerimis- ja loamenetlusi, saab Utilitase hinnangul viie aastaga maismaa tuulikute arvu võrreldes praegusega neljakordistada ning rajada meretuulepargid võimsusega 2,7 GW. Selline lisatootmisvõimsus võimaldab Eestil saada elektri netoeksportijaks ning aitab saavutada energiasõltumatuse.

Utilitas tegeleb üle Eesti aktiivselt uute erinevates arendusetappides maismaa ja meretuuleparkide projektide arendamisega. Juuni lõpus sõlmis Utilitas lepingu maailma juhtiva tuulikutootjaga Vestas, kellelt telliti Pärnumaale, Saarde valda paigaldamiseks 9 moodsat V150 tuulikut. Eeldatava kogutoodanguga 135 GWh saab sellest suurima toodanguga tuulepark Eestis. Lätis jõudsid juunis lõpule 14 Vestase tuuliku paigaldustööd Tārgale tuulepargis, mis alustavad täisvõimsusega elektritootmist tänavu kolmandas kvartalis ja mis eeldatava aastatoodanguga 155 GWh kahekordistab Läti tuuleenergia toodangu. Samuti lisandus selle aasta teisest kvartalist Utilitase tootmisportfelli Grobina tuulepark Lätis, mille omandamise viis Utilitas lõpule märtsis.

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte Eestis ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. Ettevõte varustab soojusega enam kui 18 mln m2 hoonete netopinda kaheksas linnas üle Eesti ning osutab kaugjahutuse teenust Tallinnas. Kõik Utilitase kaugkütte- ja jahutussüsteemid on tunnustatud märgistega „Tõhus kaugküte“ ja „Tõhus kaugjahutus“. Grupi ettevõtted käitavad biomassil töötavaid soojuse ja elektri koostootmisjaamu, katlamaju, tuuleparke ja päikeseelektrijaamu koguvõimsusega 1,3 GW. 2021. aastal tootis Utilitas 2,3 TWh energiat. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi ning investeerides päikese- ja tuuleenergiasse. Utilitasele on omistatud vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis.