Uudised
14.02.2023

Utilitas Wind ja ABB lõid käed taastuvenergia valdkonna arengu kiirendamiseks

Taastuvenergiatootja Utilitas Wind sõlmis tehnoloogiaettevõtte ABB-ga koostööleppe jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku energia arendamise hoogustamiseks Balti regioonis.

„Kohalikele taastuvenergia lahendustele üleminek ei ole enam tugevalt soovituslik. See on hädavajalik nii loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse kui ka energiajulgeoleku seisukohast. Valdkonna kiirkorras arendamine tähendab vajadust panustada nii tehnoloogiasse, inimestesse kui ka regulatsiooni. ABB-ga näeme võimalust koos luua regiooni juurde uusi ärivõimalusi, töökohti ja kohalikke teadmisi,“ selgitas Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

ABB juhatuse liikme Jukka Patrikaineni sõnul on rohepöörde eesmärkide saavutamiseks oluline leida koostöökohti erinevate osapooltega. „Kliimaneutraalse ja keskkonnasõbraliku majanduse saavutamine Eestis on meie kõigi südameasi. Käimasolev tehnoloogiarevolutsioon kasvatab kõikjal maailmas energia nõudlust ja Eesti ei ole siin erand. See on ühtlasi ka rohepöörde võimalus, sest tänased väljakutsed inspireerivad meid leidma jätkusuutlikumaid ja säästlikumaid lahendusi. ABB ja Utilitas Wind koostöö on siin heaks näiteks – toome kokku mõlema osapoole tugevused ja teadmised ning rakendame need Eesti rohepöörde teenistusse,“ lisas Jukka Patrikainen.

ABB ja Utilitas Wind näevad koostöökohti maismaa- ja meretuuleparkide, päikeseelektrijaamade ja salvestuslahenduste projektides. Näiteks uuritakse hübriidprojektide loomise lahendusi, kus taastuvelektri tootmisvõimsusi on võimalik kombineerida ABB salvestuslahendustega. Lisaks saab sobivusel kasutada maismaa- ja meretuulikutes Eestis toodetud ABB invertereid.

Ettevõtete ühine eesmärk on leida tõhusalt toimivaid ja innovatiivseid lahendusi kõigis taastuvelektri valdkondades, mis looks Eestisse kõrgema lisandväärtusega töökohti.