Uudised
15.06.2022

Utilitas Wind Tārgale tuulepargis viidi lõpule tuulikute paigaldus

Utilitas Wind Targale tuulepark

Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas viis Lätis Ventspilsi piirkonnas lõpule Tārgale tuulepargi paigaldustööd. Suve jooksul toimub tuulikute testimine ja pargi täisvõimsusel käivitamine ootab ees sügisel. 

„Kiire energiajulgeoleku tugevdamine on kogu Euroopale praegu tähtsam kui iial enne. Tuuleenergial on Balti regioonis suur potentsiaal ja selle arendamine on ühtviisi oluline nii kliimaeesmärkide saavutamiseks kui ka energiajulgeoleku tagamiseks. Tänasel rahvusvahelisel tuulepäeval on hea kinnitada, et Utilitas teeb kiireid  ja pikki samme, et tuuleenergia osakaalu regioonis oluliselt tõsta,“ selgitas Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

Tārgale tuuleparki püstitati 14 tuulegeneraatorit võimsusega 4,2 MW. Kogu tuulepargi eeldatav aastane toodang saab olema 155GWh, mis on piisav enam kui 50 000 majapidamise aastase energiavajaduse rahuldamiseks ja teeb sellest Läti suurima toodanguga tuulepargi. Tuulikud tarnis maailma juhtiv tuulegeneraatorite tootja Vestas ja nende labade tipukõrgus on 152 meetrit. Investeeringu kogumaksumus on 70 miljonit eurot. Projekti peatöövõtja oli ehitusettevõtte OÜ Nordecon Betoon partnerluses Verston OÜ ja Connecto Eesti AS-ga ning kaasati ka mitmeid kohalikke ettevõtteid ja allhankijad.

Utilitas Wind soetas kevadel ka Läti ühe suurima juba toimiva tuulepargi – 33 tuuleturbiiniga Grobina tuulepargi, mille koguvõimsus on 20 MW. Ettevõtte eesmärk on kasvatada oma tootmisportfelli kogu regioonis ning selleks tehakse koostööd riigi, kohalike omavalitsuse, kogukondade, maaomanike ja teiste osapooltega.

Eestis arendab Utilitas nii mere- kui ka maismaatuuleparke ning esimeste maismaatuuleparkide ehitusega soovitakse alustada juba sel aastal. Liivi lahte planeeritava Saare-Liivi meretuulepargi osas on TTJA alustanud hoonestusloa menetlust ning alanud on keskkonnamõjude hindamine. Meretuulepargi projekteerimine ja ehitamine peaks toimuma aastatel 2025-2027.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte. 2021. aastal tootis Utilitas 1,7 TWh soojust ja 330 GWh elektrit. 66% energiast oli toodetud taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning kavandades ka esimest rohelise vesiniku pilootprojekti. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 161 miljonit eurot ja varade maht 486 miljonit eurot. Ettevõtte omanikeks on European Diversified Infrastructure Fund II, mille varasid haldavad First Sentier Investors ja Utilitase juhtkonna liikmetele kuuluvad ettevõtted.