Uudised
19.10.2022

Utilitase meretuulepargi eelprojekt valmib jaanuaris

Taastuvenergiatootja Utilitas Wind tellitud eelprojektiga selgitatakse 2023. aasta alguseks välja Saare-Liivi meretuulepargi alale kõige paremini sobituvad tuulegeneraatorid, elektrilahendused, vundamenditüübid, sadamate logistika ja teised tehnilised lahendused.

Saare-Liivi meretuulepargi eelprojekti tellis Utilitas Wind tunnustatud rahvusvaheliselt insenertehniliste teenuste, projekteerimis- ja konsultatsiooniettevõttelt Ramboll. Tehtav töö toetab keskkonnamõjude hindamise protsessi andes olulist sisendit lahenduste kohta, mis leevendaks võimalikku mõju keskkonnale.

„Kuivõrd esimese aasta keskkonnauuringud saavad peagi valmis, on õige hetk edasi liikuda tehniliste lahenduste väljatöötamisega ja leida meretuulepargile optimaalseimad tuulegeneraatorid ja vundamenditüübid, võttes arvesse keskkonnauuringutest saadud esialgset teavet,“ sõnas Utilitas Wind meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo. Eelprojekti koostamiseks viidi septembri alguses kogu Saare-Liivi meretuulepargi alal läbi geofüüsikalised uuringud, mille käigus koguti meretuulepargi alalt andmeid settekihi paksuse ja pinnase kohta ning võeti mitukümmend pinnaseproovi.

Energiakriisi olukorras on uute taastuvenergiavõimsuste kiire lisandumine äärmiselt oluline kogu ühiskonnale, sest see tagab energiasõltumatuse, madalamad energiahinnad ja mõjutab  fossiilsete kütustega võrreldes oluliselt vähem looduskeskkonda.

Saare-Liivi meretuulepargi esimese etapi 1200 MW kataks ligi 60% Eesti aastasest elektritarbimisest.

„Meil on väga hea meel, et saame Utilitast nii tähtsa projekti elluviimisel toetada. Meil on kogemus komplekssete avamere tuuleparkide projektidega rohkem kui 20 riigis ja meie jaoks on väga oluline pakkuda ekspertteenuseid juba eelprojekti faasis. Saare-Liivi meretuulepark mängib võtmerolli Eesti varustamisel rohelise energiaga ja energiajulgeoleku tagamisel regioonis,“ ütles Rambolli tuuleenergia valdkonna juht Tim Fischer.

Lisaks tuulepargi ehituslikele lahendustele on Rambolli ülesanne pakkuda välja ka elektrilahenduse kontseptsioon, mis sisaldab nii kaablite paiknemist ja tehnilisi parameetreid kui ka alajaamade asukohti ja suuruseid. Samuti on meretuulepargi arenduses olulisel kohal sadamad, mistõttu analüüsitakse ka tuulepargi ehitamise logistikat ning võimalikke alternatiive nii ehitus- kui ka hooldussadamateks. Eelprojekt hõlmab ka majanduslikke näitajaid ja kuluprognoose. Saare-Liivi meretuulepargi eelprojekt valmib 2023. aasta jaanuaris.

Meretuuleparkideks sobilikud alad Liivi lahes määrati 2017. aastal kehtestatud Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringuga. TTJA algatas Utilitas Windi Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa menetluse 2021. aasta lõpus. Utilitas Windi eesmärk on jõuda ehituseks vajalike lubadeni 2025. aastaks ja hiljemalt 2028. aastal võiks Saare-Liivi meretuulepark toota keskkonnasõbralikku elektrit. Arenduse esimeses etapis on planeeritud püstitada, vastavalt põhivõrguettevõtte poolt väljastatud tehnilistele tingimustele, ligikaudu 80 tuulikut koguvõimsusega 1200 MW, mille iga-aastane eeldatav elektritoodang ületab 5 TWh.

Ramboll on 1945. aastal Taanis asutatud rahvusvaheline arhitektuuri, insenertehniliste lahenduste ja konsultatsiooniettevõte, kelle 16 500 eksperti loovad jätkusuutlikke lahendusi paljudes valdkondades: hooned, transport, arhitektuur ja maastik, vesi, keskkond ja tervis, energia ja juhtimine. Ramboll ühendab kohaliku kogemuse rahvusvaheliste teadmistega, et luua jätkusuutlikke linnasid ja ühiskondi.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. 2021. aastal tootis Utilitas 1,7 TWh soojust ja 330 GWh elektrit. 66% energiast toodeti taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 161 miljonit eurot ja varade maht 486 miljonit eurot.