Uudised
07.07.2020

Utilitase roheenergia toodang kasvas pea kolmandiku võrra

Eesti suurim taastuvenergiaettevõte Utilitas tootis 2020. aasta esimeses pooles 853 600 MWh rohelist energiat. See on ligi 30 protsenti rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Kokku tootis Utilitas esimesel poolaastal 990 000 MWh soojus- ja 190 000 MWh elektrienergiat.

2020. aasta esimene pool oli tavapärasest soojem ja seetõttu müüs Utilitas 5% vähem soojust kui eelmisel aastal samal ajal. „Mõningast müügi langust tingis eriolukord, mil soojuse tarbimine vähenes näiteks hotellides, koolides ja spordikeskustes,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit. „Eriolukorra ajal tagasime klientidele katkematult kaugkütteteenuse. Selle nimel suurendasime töökeskkonna ohutust, viisime inimkontaktid miinimumini ja siirdusime kaugtööle seal, kus võimalik,“ lisas Koit.

Jaanuar ja veebruar olid Eesti ilmateenistuste andmetel tavapärasest üle 6 kraadi soojemad ning kuigi mai keskmine temperatuur oli veidi alla normi, siis juuni tõi kuumalaine koos 3 kraadi normist kõrgema temperatuuriga. „Aastate võrdluses on näha, et globaalne kliimasoojenemine jätkub kiirenevas tempos ja selle kõige suurem põhjustaja on fossiilsete kütuste põletamine. Peame oluliseks kliimaneutraalsuse saavutamist ning energiasektori dekarboniseerimisel on selles võtmeroll,“ märkis Koit. „Utilitas toodab enamuse soojusest kodumaistest taastuvatest energiaallikatest. Samuti otsime pidevalt uusi lahendusi, arendades kütusevaba päikese- ja tuuleenergiat ning uurides soojussalvestite võimalusi,“ lisas Koit.

Taastuvenergia tootmisega piiras Utilitas 2020. aasta esimeses pooles CO₂-heitmeid 376 000 tonni võrra, mis oleks muidu maagaasi ja põlevkivi kasutades atmosfääri paiskunud.

Esimesel poolaastal liitus Utilitase kaugküttevõrkudega 33 uut hoonet, mille soojusvõimsus oli 12 MW. Juuni lõpu seisuga varustas Utilitas kaugküttesoojusega 4972 hoonet, sealhulgas 174 000 kodumajapidamist.

2020. aastal investeerib Utilitas energiatootmise keskkonnasäästlikkusse, efektiivsusesse ning soojustorustike ehitamisse 36 miljonit eurot.

Utilitas toodab soojust ja elektrit ning pakub kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Utilitase soojusvõrkude pikkus ületab 530 kilomeetrit. Grupi ettevõtted käitavad 27 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja ühte päikeseelektrijaama. Gruppi kuuluvad kaugkütteettevõtted AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti ning Tallinnas soojust ja elektrit tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.