Blogi
28.03.2022

Utilitase tehnikust juhatuse liikmeks

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Meie meeskonna liikmena saad anda oma panuse puhtama elukeskkonna loomisesse, rakendades oma erialast potentsiaali kooskõlas isiklike väärtushinnangutega. Loe Utilitase karjäärialaste edulugude näiteid ja milliseid karjääri alustamise võimalusi me pakume.

Vasakult: insener Sander Orasi, tootmisjuht Vladislav Mašatin ja juhatuse liige Janek Trumsi

Insener Sander Orasi: „Utilitase töökeskkond on toetav ning alati antakse võimalus võtta vastutus oma ideid ellu viia. Ise tegus olles leiab Utilitases alati endale väljundi.“

Sander Orasi on diplomeeritud soojustehnikainsener, kes töötab Tallinnas Väos asuvates Utilitase koostootmisjaamades insenerina. Utilitases alustas Sander viis aastat tagasi magistriõpingute kõrvalt nooreminsenerina. Sandri põhiülesanne on tagada jaamades kõrge töökindlus ja parim kasutegur. Samuti on ta üks uute tehniliste projektide juhtidest, üks tema juhitud viimastest suurematest projektidest oli soojuse ja elektri koostootmisjaama juurde kütuse proovivõturoboti ehitamine. Lisaks on ta viimastel aastatel olnud koostootmisjaama hooldus- ja remondiseisakute projektijuht. Sandril on 2015. aastast Taltechi soojusenergeetika bakalaureusekraad ja 2017. aastast hajaenergeetika magistrikraad.

Tootmisjuht Vladislav Mašatin: „Kui tudeng soovib teha kodud soojemaks ja maailma rohelisemaks ning kui soojuse ja elektri tootmine on tema suurim huviala, siis on Utilitas kindlasti õige koht töötamiseks.“

Vladislav Mašatin on doktorikraadiga diplomeeritud soojusenergeetikainsener, kes vastutab Utilitases tootmisjuhina selle eest, et katlamajad ja koostootmisjaamad oleksid sõltumata ajast ja ilmast valmis tootma soojust alati täpselt nii palju, kui linna elanikud seda vajavad. Vladislavi tõi Utilitasse 2006. aastal korraldatud konkurss, kus ta parima tudengina pälvis stipendiumi ning töökoha nooreminsenerina võrguosakonnas. Üks tema juhitud suurematest projektidest on olnud Utilitase Mustamäe koostootmisjaama ehitamine, kus Vladislav vastutas projektijuhina tehnoloogia eest. Praegu tegeleb Vladislav muu hulgas Mustamäe koostootmisjaama teise astme suitsugaaside kondensaatori paigaldusega koos soojuspumpadega. Vladislav omandas Taltechis 2011. aastal magistrikraadi ning 2018. aastal doktorikraadi mehhanotehnika õppekaval.

Juhatuse liige Janek Trumsi: „Oma valdkonnas on Utilitas teerajaja ning kui on huvi energeetika arengus osaleda, on Utilitas oma uuendusmeelsusega selleks väga hea koht. Lisaks on Utilitase grupi sees erinevaid funktsioone − igaühel on võimalik leida endale sobivaim väljund ja see, mis huvitab.“

Juhatuse liige ja tehnikadirektor Janek Trumsi on Utilitase enda edulugu, mis tõestab, et töökusega ja õpihimuga on kõik võimalik – ta on liikunud karjääriredeli tippu tehnikust juhatuse liikmeks. Janeki karjäär Utilitases sai alguse aastal 1998, mil ta Taltechi soojusenergeetika õpingute ajal märkas kooli stendil kuulutust võrguteenistuse tehniku positsioonile. Õige pea avanes tal võimalus olla projektiinsenerina kaasatud Tallinnas Laagna pumbajaama ehitusse, mis olulise võrguprojektina ühendas Lasnamäe ja Kesklinna võrgupiirkonnad. Hiljem sai temast võrgujuhtimise osakonna juht, edasi võrguüksuse juht ning tehnikadirektor. Aastast 2014 lisandus juhatuse liikme positsioon. Oma suurimateks projektideks peab Janek aastal 2010 toimunud Kesklinna ja Lääne võrgupiirkondade ühendamist ning viimaste aastate arenguid kaugjahutuse valdkonnas. Samuti on olnud tema jaoks oluline Utilitase tehnikaüksuses ühtse meeskonnavaimu loomine. Praegu veab Janek eest kaugjahutuse ja kaugkütte edasiarendamist nii jaotusvõrgu kui ka energiatootmise efektiivistamise ja kaasajastamise kaudu. Janekil on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad soojusenergeetikas.

Artikkel ilmus “Võti tulevikku” karjäärimessi ajakirjas 2022. a märtsis.

Utilitase töö- ja praktikapakkumised leiad: https://www.utilitas.ee/utilitas/tootamine-utilitases/