Blogi, Blogi
09.09.2022

Energiasääst peab olema meie kõigi ühine pingutus

Kogu Euroopa teeb energiakriisi tõttu plaane, kuidas energiat kokku hoida. Hispaania ei luba suvel jahutada hooneid rohkem kui 27 kraadi peale, mõned agaramad omavalitsused seavad ajalisi piiranguid sooja duši võtmisele. Kui varasematel aastatel on energia säästmine olnud oluline isiklike kulude kokkuhoiuks ja looduse säästmiseks, siis sel aastal on tegemist lisaks üle-euroopalise julgeoleku küsimusega.

Suure soojusettevõtjana ostame alati kütuseid vastavalt turusituatsioonile võimalikult soodsalt ning täiendame vastavalt tehnoloogilistele arengutele pidevalt kaugküttesüsteemi, et hoida kulud võimalikult optimaalsel tasemel. Energiakriis on aga mõjutanud kõikide energiakandjate hindasid ning seetõttu soovitame hoonete omanikel ja soojuse tarbijatel jätkuvalt tarbida võimalikult säästlikult.

Meie järgmise viie aasta eesmärk on liikuda fossiilsete kütuste kasutamisel vähesest nulli. Oleme koostanud investeeringute kava, mis näeb ette reo- ja merevee soojuspumpade kasutuselevõtu ning tuuleparkide ehitamise, et gaasist lõplikult loobuda. Aga need võimsused ei valmi veel selleks küttehooajaks.

Sääst algab andmetest

Energia kokkuhoid peaks kõigepealt algama teadmisest, kui palju hoone soojust tarbib. Üks võimalus pilti selgemaks saada on võrrelda erinevate aastate arveid ja uurida, kas tarbimise koguses on toimunud suuri muutusi. Kuid meeles peab pidama, et kütmiseks kuluva soojuse hulk on selgelt seotud ilmaga ehk kui soe või külm on olnud aasta.

Utilitas on oma klientide jaoks loonud tunduvalt täpsema andmestiku. Kõik Utilitase kaugküttekliendid saavad endale sobival ajal iseteenindusportaalis jälgida, kui palju ja kui keskkonnasõbralikult tema hoone soojust tarbib. Tarbimisandmed aitavad avastada äkilisi muutusi ja päevast dünaamikat, aga võrrelda ka oma hoone küttesüsteemi efektiivsust teiste sarnaste hoonetega. Andmed näitavad kätte ka võimalikud probleemid soojussõlmega – efektiivne soojussõlm hoiab kokku soojuskulusid ja vähendab soojuskadusid.

Iseteenindusportaali abiga oleks võimalik hoone elanikel läbi viia eksperiment – kas ja kui palju energiasäästu nippe kasutades reaalselt hoone soojustarbimine väheneb? Utilitase iseteenindusportaalis näed normaliseeritud tarbimist ehk ilmastikuolude mõju on juba maha arvestatud. Need andmed peaksid rääkima selgelt keelt ja aitama elanikke säästmisel motiveerida.

Renoveerimine ja reguleerimine

Võrreldes oma hoone andmeid teiste sarnaste hoonetega on võimalik aru saada, kas ja kui palju oleks võimalik energiat säästa. Hoone täisrenoveerimisega on võimalik vähendada energiakulu kuni 80%. Kui täielik rekonstrueerimine ei ole võimalik, võiks mõelda küttesüsteemi kaasajastamisele.

Vähim, mida sellisel juhul saab teha, on küttesüsteemi osaline rekonstrueerimine, võttes kasutusele kahetorusüsteemi, mis aitab jaotada soojust hoones ühtlasemalt, reguleerida temperatuuri ruumipõhiselt ning saavutada energia kokkuhoidu. Kahetorusüsteemiga on võimalik saavutada kuni 20% kokkuhoidu küttearvetelt.

Hoiame kokku!

Kel ruumipõhised regulaatorid juba korterites olemas: ärge unustage neid kasutada! Ruumi temperatuuri langetamine 1 kraadi võrra vähendab küttekulu ligi 5%. Eluruumis, kus inimene viibib pikemaajaliselt, ei tohiks temperatuur olla madalam kui 18 kraadi (ehitusseadustikus tulenev määrus).

Kuna kortermajades jagatakse hoone kütmiseks kasutatav soojus tavapäraselt elanike vahel ruutmeetrite alusel, siis kiputakse unustama, et tervik koosneb osadest. Seega peaks energia säästmine olema igal juhul hoone elanike ühisprojekt, mille meetodites tuleks täpselt kokku leppida ühiselt. Sooja vee kokkuhoidlikum kasutamine, ruumide lühemaajalisem tuulutamine, pikema eemaloleku ajaks tubade temperatuuri jahedamaks reguleerimine – kõik need väiksed nipid annavad ühiselt kasutades selge efekti.

Utilitase iseteenindusportaalis saad:

  • vaadata, millal tarbib hoone soojust rohkem ja millal vähem
  • võrrelda, kui efektiivne on hoone küttesüsteem võrreldes teiste sarnaste hoonetega
  • vaadata, missuguseid kütuseid hoonele soojuse tootmiseks kasutatakse
  • näha, kui suur on hoone süsinikujalajälg
  • saata Utilitase klienditeenindusele e-kirju
  • alla laadida arveid jpm

Iseteenidusportaali kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.

Utilitase iseteenindusportaal