Uudised
17.01.2023
Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas tootis 2022. aastal 2,3 TWh energiat, millest 69% taastuvatest allikatest. Rohelise elektri toodang kasvas tänu kahe Lätis...
Uudised
30.12.2022
Utilitas Windi arendatava Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programm tunnistati Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt nõuetele vastavaks. Kui tavapäraselt alustatakse uuringutega...
Uudised
09.12.2022
Eesti suurim taastuvenergiatootja Utilitas toetab tänavu kokku 11 200 euroga kuue Taltechi inseneriteaduskonna tudengi õpinguid. „Meie poolt välja valitud stipendiaadid on ambitsioonikad...
Uudised
18.11.2022
Utilitas rajas Tallinnasse oma teise kaugjahutusjaama, mis hakkab jahutust tootma Ülemiste City linnaku hoonetele. „Nii nagu kaugküte on linnas efektiivseim viis hoonete...
Uudised
09.11.2022
Pärnumaal Saarde vallas 2023. aasta suvel elektritootmist alustav Eesti moodsaim tuulepark sai täna nurgakivi. Utilitase Saarde tuuleparki püstitatakse üheksa tuulikut ning eeldatav...
Uudised
19.10.2022
Taastuvenergiatootja Utilitas Wind tellitud eelprojektiga selgitatakse 2023. aasta alguseks välja Saare-Liivi meretuulepargi alale kõige paremini sobituvad tuulegeneraatorid, elektrilahendused, vundamenditüübid, sadamate logistika ja...
Uudised
17.10.2022
Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas tootis tänavu kolmandas kvartalis 217 GWh rohelist energiat, mis moodustas 94% kontserni kogutoodangust. Kokku tootis Utilitas kolmandas...
Uudised
03.10.2022
Sel küttehooajal kasutab Utilitas energiakriisi tõttu lisaks puiduhakkele ja heitsoojusele Tallinnas soojuse tootmiseks ka reservkütuseid. „Olukord kütuste turul on erakordselt muutlik ja...
Uudised
15.09.2022
Täna, 15. septembril avas Utilitas Ventspilsi piirkonnas Tārgale vallas Läti suurima tuulepargi. Tuulepark koosneb 14 kaasaegsest Vestase turbiinist, mis toodavad aastas kuni...
Uudised
14.09.2022
Utilitas sai Keskkonnaametilt loa kasutada Tallinnas algaval küttehooajal lisaks puiduhakkele ja maagaasile ka suuremas mahus reservkütuseid ning see aitab tagada kaugkütteklientidele elutähtsa...
Uudised
13.09.2022
Valminud on Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programm. Saare-Liivi meretuulepark asub Liivi lahes Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal....
Uudised
22.08.2022
Utilitas Wind on sõlminud lepingud kõigi Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa algatamise otsuses välja toodud keskkonnauuringute teostamiseks ja suurem osa uuringuid on juba käimas....